Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve bestedingen. Circa een maand na het afsluiten van de hypothecaire geldlening hebben de consumenten zich weer tot de adviseur gewend aangezien zij extra financiering nodig hadden. Volgens de consumenten is de adviseur tekortgeschoten in zijn dienstverlening omdat hij in het eerste advies geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat zij in de nabije toekomst extra financiering nodig zouden hebben voor de verbouwing van hun villa in Spanje. Zij beklagen zich erover dat de adviseur hen niet heeft gewezen op de mogelijkheid om de hypotheek verhoogd in te schrijven. Daarnaast vinden zij dat de adviseur hen had moeten wijzen op het feit dat zij volgens de acceptatievoorwaarden maximaal 150.000 euro konden lenen voor consumptieve bestedingen. Voor de Geschillencommissie is niet komen vast te staan dat er voor de adviseur een aanleiding was om aan te nemen dat de consumenten in de nabije toekomst mogelijk extra financiering nodig zouden hebben. De adviseur hoefde dit dan ook niet in zijn advies te betrekken. De adviseur heeft zijn zorgplicht niet geschonden. De vordering wordt afgewezen.

De commissie "stelt vast dat geen ander bewijs voor de stelling van de consumenten voorhanden is dan hun eigen verklaring dat zij in het eerste adviestraject hebben aangegeven dat zij een hypothecaire geldlening wensten voor de financiering van een grote verbouwing van hun villa in Spanje.

"De consumenten stellen verder dat hun onzekerheid over de hoogte van de benodigde financiering aanleiding had moeten zijn voor de adviseur om rekening te houden met de mogelijkheid dat zij later extra financiering nodig zouden hebben. De commissie volgt dit standpunt niet. Voor dit oordeel is van belang dat de consumenten stellen dat zij bij de adviseur hebben aangegeven dat zij een hypothecaire geldlening tussen 100.000 en 150.000 euro wilden afsluiten. Uiteindelijk hebben de consumenten ervoor gekozen om een hypothecaire geldlening van 150.000, euro af te sluiten. Het bedrag van 150.000 euro is het
hoogste bedrag binnen de door de consumenten aangegeven bandbreedte waarbinnen zij een hypothecaire geldlening wilden afsluiten. Onder die omstandigheden was er naar het oordeel van de commissie geen aanleiding voor de adviseur om aan te nemen dat de consumenten later een verhoging van de hypothecaire geldlening van 150.000 euro zouden wensen."

 

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...