Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Kifid kantoor

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen. De consumenten vorderen van de adviseur een schadevergoeding van 127.680 euro. De adviseur stelt zich op het standpunt dat de consumenten geen schade lijden als gevolg van het niet (tijdig) versturen van het getekende renteaanbod, omdat de consumenten de documenten, die nodig waren voor het verkrijgen van een bindende offerte, niet tijdig hebben aangeleverd en ook niet tijdig hadden kunnen aanleveren.

De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur, door het getekende renteaanbod niet (tijdig) door te sturen naar de bank tekortgeschoten is in de nakoming van overeenkomst. Daarnaast heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door de consumenten op geen enkel moment te herinneren dat er nog documenten aangeleverd moesten worden. De consumenten hebben echter niet aangetoond, dan wel aannemelijk gemaakt, dat de bank het renteaanbod zou hebben omgezet in een bindende offerte in het geval de tekortkoming en zorgplichtschending van de adviseur niet zouden hebben plaatsgevonden. De commissie wijst de vordering tot schadevergoeding dan ook af.

Lopende termijnen bewaken

De commissie: "Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur had verwacht mogen worden dat hij de lopende termijnen in de gaten hield en de consumenten tenminste éénmaal zou herinneren aan het feit dat het dossier nog niet compleet was. De adviseur wist immers als geen ander dat de bank de hypotheekaanvraag zonder de gevraagde documenten niet zou kunnen beoordelen en geen definitieve offerte zou verstrekken.

"Ook toen het de adviseur duidelijk werd dat het renteaanbod vervallen was, omdat het getekende voorstel niet tijdig ontvangen was door de bank, had de adviseur de consumenten eraan moeten herinneren dat er nog documenten aangeleverd moesten worden, te meer nu de adviseur nog geprobeerd heeft om de bank er toe te bewegen het renteaanbod van 8 april 2022 gestand te doen. Had de bank het renteaanbod gestand willen doen dan hadden de consumenten immers de gevraagde documenten alsnog voor een bepaalde datum (8 juni 2022, dan wel een nadere datum) moeten aanleveren.

"Naast het feit dat de adviseur de consumenten hieraan niet herinnerd heeft, heeft hij de consumenten ook in onwetendheid gehouden wat betreft het niet tijdig doorsturen van het getekende renteaanbod. Dat de consumenten wisten dat zij bepaalde documenten moesten aanleveren en zij ook zelf in het systeem hadden kunnen zien welke documenten er nog aangeleverd moesten worden doet niet af aan de zorgplichtschending van de adviseur.

Terecht geen advieskosten gerekend

Ten overvloede merkt de commissie het volgende op. "De adviseur heeft (vooralsnog) geen advies- en bemiddelingskosten in rekening gebracht bij de consumenten. Gelet op het feit dat er door de adviseur geen schriftelijk hypotheekadvies verstrekt is, er geen hypotheek met bemiddeling van de adviseur tot stand gekomen is en er sprake is geweest van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst c.q. zorgplichtschending van de adviseur, is dit in de ogen van de commissie ook terecht."

Reactie toevoegen

 
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...