Adviseur was te veel alleen doorgeefluik

Delegeren via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0022) De consument heeft in 1997 een beleggingsverzekering afgesloten. De consument vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering en tijdens de looptijd van de verzekering. De Geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon niet aansprakelijk is voor eventueel gemaakte adviesfouten voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering. Wel heeft de tussenpersoon zijn tijdens de looptijd van de verzekering geldende zorgplicht geschonden. De schade die de consument daardoor heeft geleden, begroot de commissie op 2.000 euro. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: "De tussenpersoon heeft (in deze periode) naar het lijkt zich uitsluitend als doorgeefluik opgesteld, terwijl de consument een duidelijke adviesvraag had. Toen de consument opnieuw een e-mail stuurde in 2007, nadat hij was verwezen naar de tussenpersoon door de verzekeraar, had de tussenpersoon in ieder geval contact moeten opnemen met de consument.

"Vanaf juni 2010 hebben de consument en de tussenpersoon ook verschillende keren contact gehad. De tussenpersoon heeft daarover gezegd dat de consument de compensatieregeling van de verzekeraar wilde afwachten en dat de consument het product wilde voortzetten. Dat de consument zo heeft gekozen, kan hem niet worden tegengeworpen. De consument heeft immers vanaf december 2006 te kennen gegeven zorgen te hebben over de verzekering. In deze periode is hij niet geadviseerd over het afsluiten van een ander (aanvullend) product of het omzetten van de verzekering naar een ander product. Zodoende heeft de consument niet kunnen weten dat er een mogelijkheid bestond om de verzekering om te zetten, zoals de consument uiteindelijk in april 2012 wel heeft gedaan. De opstelling van de tussenpersoon om niet te adviseren over andere mogelijkheden, is niet te billijken tegen de achtergrond van ontbreken van adviezen sinds 2007. Het is niet onwaarschijnlijk dat de consument een andere keuze had gemaakt als hij wel was geadviseerd door de tussenpersoon.

"De tussenpersoon kan geen verwijt worden gemaakt over de (achteraf bezien) onjuiste prognose door de verzekeraar. Met deze omstandigheden moet rekening worden gehouden bij de berekening van de schade.  Omdat onduidelijk is hoeveel de schade van de consument exact is, zal de commissie die schade schattenderwijs vaststellen op grond van artikel 6:97 BW. Bij deze schatting zijn met name de volgende omstandigheden van belang. De schade is ontstaan vanaf maart 2007. Verder wordt rekening gehouden met de door de consument betaalde premies voor een in feite niet meer werkend product. Tot slot is van belang dat de consument bewust had gekozen voor een product op basis van beleggingen, waarvan het resultaat altijd onzeker is. De commissie stelt het schadebedrag schattenderwijs vast op 2.000 euro."

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...