Uitkeringen hoeven niet terugbetaald, ondanks terecht beëindigen aov door verzekeraar

Peper en zou via Pixabay

De Goudse beëindigde volgens de Rechtbank Den Haag terecht iemands aov in verband met onjuiste mededelingen, maar de Rechtbank vindt niet dat deze verzekeringnemer de door hem ontvangen uitkeringen moet terugbetalen. Naar het oordeel van de rechtbank "staat in dit geval een verval van het recht op uitkering niet in verhouding tot het te maken verwijt."

De persoon ging de aov aan als restauranthouder. Op 25 november 2011 meldde hij zich bij De Goudse volledig arbeidsongeschikt. Na afloop van de eigen risicotermijn van 15 dagen ontving de man een uitkering wegens 100 procent arbeidsongeschiktheid.

Later bleek dat de klant al voor het aangaan van de verzekering zijn restaurant in de verkoop had gezet. Verder verrichtte hij in het restaurant andere, minder zware werkzaamheden dan hij had opgegeven.

De Goudse zette de verzekering stop en eiste de uitkeringen over de periode 4 juni 2012 - 31 mei 2014 terug.

Het eerste was terecht, meent de Rechtbank, het tweede niet. Volgens de Rechtbank verkocht de man zijn restaurant wel degelijk wegens gezondheidsproblemen (wat door De Goudse werd bestreden). Maar hij loog over (het startmoment van) de verkoop. "Deze handelswijze kan worden gekwalificeerd als het opzettelijk geven van een onjuiste voorstelling van zaken over “andere feiten of omstandigheden” in de zin van artikel 12.2 sub c van de toepasselijke polisvoorwaarden. Een en ander leidt ertoe dat Goudse op grond daarvan mocht overgaan tot beëindiging van de verzekering", aldus de Rechtbank.

Echter, dit betekent nog niet dat de klant de uitkeringen moet terugbetalen. De Rechtbank: "De Goudse stelt dat het recht van [eisende partij sub 2] op uitkering is vervallen, nu hij opzettelijk onjuist heeft verklaard over (het startmoment van) de verkoop van zijn onderneming. De rechtbank volgt De Goudse daarin niet. Op grond van artikel 7:941 lid 5 BW vervalt het recht op uitkering, indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde niet voldoet aan zijn mededelingsplicht met het opzet de verzekeraar te misleiden, behalve voor zover de misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. (...) Nu de onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] over het moment waarop de verkoopactiviteiten begonnen in feite dus betrekking hebben op een kwestie die irrelevant is voor het recht op uitkering van [eisende partij sub 2] en de hoogte daarvan, is het naar het oordeel van de rechtbank niet redelijk dat [eisende partij sub 2] als gevolg van die onjuiste mededelingen de door hem ontvangen uitkeringen volledig zou moeten terugbetalen. Een en ander laat onverlet dat De Goudse als gevolg van die onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] de polis terecht heeft beëindigd, en dat [eisende partij sub 2] als gevolg daarvan geen aanspraak meer kan maken op uitkeringen voor de periode die volgt na die beëindiging."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

(Rechtspraak) Een pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij bespreekt de pizzeria (op grond van artikel 7:658 BW subsidiair artikel...

Oranje bitter…

Oranje bitter…

(Rechtspraak) NN moet 44.800 euro meer vergoeden aan een organisatie van evenementen dan zij in eerste instantie deed. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Den Haag. In...

Vermoeden van ADHD volstaat om aanvraag af te mogen wijzen

Vermoeden van ADHD volstaat om aanvraag af te mogen wijzen

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep luidt het oordeel dat appellant zich had moeten realiseren dat zijn klachten - concentratieproblemen, onrust en impulsiviteit -...

Tussenpersoon is geen medisch adviseur

Tussenpersoon is geen medisch adviseur

(Rechtspraak) Eiser – beticht van schending van de mededelingsplicht - stelt zich op het standpunt dat het op de weg van de tussenpersoon had gelegen om hem...

Verzekeraar mag tijd nemen om verzwijging aan te tonen

Verzekeraar mag tijd nemen om verzwijging aan te tonen

(Rechtspraak) Het gaat in deze zaak om de vraag op welk moment de termijn van twee maanden begint te lopen waarbinnen een verzekeraar een beroep op verzwijging kan...

Adviseur laat veel steken vallen, moet 2,5 ton vergoeden

Adviseur laat veel steken vallen, moet 2,5 ton vergoeden

(Rechtspraak) Een financieel adviseur liet nogal wat steken vallen: onderverzekering, ontbreken milieuschadeverzekering, inventarisverzekering, rechtsbijstandsverzekering...

Unigarant struikelt over ‘bostuin’

Unigarant struikelt over ‘bostuin’

(Rechtspraak) Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch laat Unigarant in hoger beroep alsnog 139.000 tuiinschade vergoeden. Anders dan Unigarant meent, sloten de polisvoorwaarden...

Vechtend over straat na verkoop assurantieportefeuille

Vechtend over straat na verkoop assurantieportefeuille

(Rechtspraak) De gemoederen tussen een verkoper en koper van een assurantieportefeuille liepen zo hoog op dat het tot een fysieke confrontatie kwam, waarbij de directeur...

Tussenpersoon meer dan doorgeefluik, had moeten wijzen op verandering dekking

Tussenpersoon meer dan doorgeefluik, had moeten wijzen op verandering dekking

(Rechtspraak) Rabobank heeft klant niet geïnformeerd over wijziging polisdekking Interpolis, waarbij asbestschade werd uitgesloten. Rabobank veroordeeld tot...

Koeriersbedrijf kan niet volstaan met ongevallenverzekering

Koeriersbedrijf kan niet volstaan met ongevallenverzekering

(Rechtspraak) Een collectieve ongevallenverzekering en een Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI) als onderdeel van het leasecontract van de bedrijfsauto volstaan...