Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

Ei hamer via Pixabay

(Rechtspraak) Losse bouwmaterialen kunnen niet aangemerkt worden als functionele inrichting. Geen verzekeringsdekking na brandschade.

Op 16 april 2020 is brand uitgebroken bij Golden Egg. Als gevolg van deze brand zijn drie pluimveestallen volledig teniet gegaan. Ten tijde van de brand bevonden zich deels in en voor een groot deel buiten de derde pluimveestal losse bouwmaterialen ten behoeve van een huisvestingssysteem voor leghennen.

De Rechtbank Gelderland: “Om van een functionele inrichting te kunnen spreken moet sprake zijn van zaken die ten tijde van de brand ter uitoefening van het agrarisch bedrijf werden gebruikt. De losse bouwmaterialen zouden de functie van een huisvestingssysteem voor leghennen pas krijgen, na montage daarvan. Nu die montage (nog) niet had plaatsgevonden ten tijde van de brand, staat vast dat de losse onderdelen op het moment van de brand nog geen functie hadden. De vraag of de losse bouwmaterialen ter uitoefening van het agrarisch bedrijf werden gebruikt ten tijde van de brand beantwoordt de rechtbank dan ook ontkennend.

“Dat de pluimveestal, zonder de functionele inrichting, zijn functie als pluimveestal verliest, zoals door Golden Egg gesteld, maakt dit niet anders. Immers, tussen partijen is niet in geschil dat ten tijde van de brand de stal ook niet gebruikt werd als pluimveestal vanwege het ontbreken van een huisvestingssysteem.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...

De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Wederom minder claims woningbranden bij verzekeraars

Wederom minder claims woningbranden bij verzekeraars

Het aantal claims dat verzekeraars ontvangen na een woningbrand is vorig jaar fors gedaald. In 2022 waren er ruim 56.000 claims. Daarmee werd een neerwaartse trend...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...