Vechtend over straat na verkoop assurantieportefeuille

Ruzie discussie graphic via Pixabay

(Rechtspraak) De gemoederen tussen een verkoper en koper van een assurantieportefeuille liepen zo hoog op dat het tot een fysieke confrontatie kwam, waarbij de directeur van de koper zijn heup heeft gebroken. De officier van justitie heeft de verkoper een gedragsaanwijzing (ex artikel 509 hh Sv) gegeven, die inhoudt dat hij zich onthoudt van contact met koper en dat hij niet bij diens woning en kantoor van in Prinsenbeek mag komen.

Het incident vond plaats op 29 maart van dit jaar.

Na de verkoop ontstond er onenigheid over een aantal zaken, onder meer met betrekking tot het overeengekomen winstrecht.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningsrechter mocht de koper de schade als gevolg van het incident opschorten: “[Gedaagden] hebben vooralsnog voldoende gesteld om aan te nemen dat zij een schadevordering op [eiser01 = verkoper] hebben. Hiervoor voeren [gedaagden] aan dat zij beide schade hebben geleden als gevolg van het incident op 29 maart 2023. De schade van [gedaagde01] bestaat onder meer uit schade doordat de onderneming stil heeft gelegen en dat [gedaagde02] als directeur minimaal zes maanden niet tot slecht inzetbaar is (geweest). [Gedaagde02] heeft daarnaast ook persoonlijke (letsel)schade geleden. Mede gelet op de in het geding gebrachte stukken uit het politiedossier is het naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter op dit moment voldoende aannemelijk dat [gedaagden] als gevolg van het incident een schadevordering op [eiser01] hebben. [Gedaagden] hebben de schade echter verder niet gesubstantieerd, zodat het beroep op verrekening en opschorting in zoverre beperkt dient te zijn. Dit rechtvaardigt naar het oordeel van de voorzieningenrechter een verrekening dan wel opschorting van drie maanden voor het verschuldigde winstrecht. Dat [gedaagden] gerechtigd zijn om haar (betalings)verplichtingen uit de koopovereenkomst ook op te schorten omdat [eiser01] zich niet als goed verkoper gedraagt hebben zij onvoldoende gespecificeerd en onderbouwd.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...