Uitkeringen hoeven niet terugbetaald, ondanks terecht beëindigen aov door verzekeraar

Peper en zou via Pixabay

De Goudse beëindigde volgens de Rechtbank Den Haag terecht iemands aov in verband met onjuiste mededelingen, maar de Rechtbank vindt niet dat deze verzekeringnemer de door hem ontvangen uitkeringen moet terugbetalen. Naar het oordeel van de rechtbank "staat in dit geval een verval van het recht op uitkering niet in verhouding tot het te maken verwijt."

De persoon ging de aov aan als restauranthouder. Op 25 november 2011 meldde hij zich bij De Goudse volledig arbeidsongeschikt. Na afloop van de eigen risicotermijn van 15 dagen ontving de man een uitkering wegens 100 procent arbeidsongeschiktheid.

Later bleek dat de klant al voor het aangaan van de verzekering zijn restaurant in de verkoop had gezet. Verder verrichtte hij in het restaurant andere, minder zware werkzaamheden dan hij had opgegeven.

De Goudse zette de verzekering stop en eiste de uitkeringen over de periode 4 juni 2012 - 31 mei 2014 terug.

Het eerste was terecht, meent de Rechtbank, het tweede niet. Volgens de Rechtbank verkocht de man zijn restaurant wel degelijk wegens gezondheidsproblemen (wat door De Goudse werd bestreden). Maar hij loog over (het startmoment van) de verkoop. "Deze handelswijze kan worden gekwalificeerd als het opzettelijk geven van een onjuiste voorstelling van zaken over “andere feiten of omstandigheden” in de zin van artikel 12.2 sub c van de toepasselijke polisvoorwaarden. Een en ander leidt ertoe dat Goudse op grond daarvan mocht overgaan tot beëindiging van de verzekering", aldus de Rechtbank.

Echter, dit betekent nog niet dat de klant de uitkeringen moet terugbetalen. De Rechtbank: "De Goudse stelt dat het recht van [eisende partij sub 2] op uitkering is vervallen, nu hij opzettelijk onjuist heeft verklaard over (het startmoment van) de verkoop van zijn onderneming. De rechtbank volgt De Goudse daarin niet. Op grond van artikel 7:941 lid 5 BW vervalt het recht op uitkering, indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde niet voldoet aan zijn mededelingsplicht met het opzet de verzekeraar te misleiden, behalve voor zover de misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. (...) Nu de onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] over het moment waarop de verkoopactiviteiten begonnen in feite dus betrekking hebben op een kwestie die irrelevant is voor het recht op uitkering van [eisende partij sub 2] en de hoogte daarvan, is het naar het oordeel van de rechtbank niet redelijk dat [eisende partij sub 2] als gevolg van die onjuiste mededelingen de door hem ontvangen uitkeringen volledig zou moeten terugbetalen. Een en ander laat onverlet dat De Goudse als gevolg van die onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] de polis terecht heeft beëindigd, en dat [eisende partij sub 2] als gevolg daarvan geen aanspraak meer kan maken op uitkeringen voor de periode die volgt na die beëindiging."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...

Bv moet btw aan reparateur betalen

Bv moet btw aan reparateur betalen

(Rechtspraak) Reparatie aanrijdingsschade. De vordering op de verzekeraar is gecedeerd aan de reparateur. De verzekeraar vergoedt de btw niet, omdat de auto op naam...

Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

(Rechtspraak) Losse bouwmaterialen kunnen niet aangemerkt worden als functionele inrichting. Geen verzekeringsdekking na brandschade. Op 16 april 2020 is brand...

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

(Rechtspraak) Een pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij bespreekt de pizzeria (op grond van artikel 7:658 BW subsidiair artikel...