De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

Pellets via Pixabay

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel gebruikt wordt en of de kachel 24/7 werkzaam is of veel minder. Het betreft derhalve feiten die voor [eiser] tot een ongunstiger - afwijzing van de aanvraag of hogere premie - hadden kunnen leiden. Dit betekent dat op [eiser] als uitgangspunt een mededelingsplicht als bedoeld in het eerste lid van artikel 7:928 BW rustte. Nu evenwel de verzekeraar (de Vereende) gebruik maakte van een door hem opgestelde vragenlijst, komt dit anders te liggen. De Vereende kan zich er dan niet op beroepen, tenzij sprake is van misleiding, dat vragen niet zijn beantwoord, of feiten waarnaar niet is gevraagd niet zijn medegedeeld en evenmin dat een in algemene termen vervatte vraag onvolledig is beantwoord. Daaraan doet hier niet af dat [eiser] zich bij heeft laten staan door een assurantietussenpersoon en dat het uitzonderlijk/ongebruikelijk is dat een pelletkachel in een woning ook zakelijk voor een naastgelegen saunabedrijf gebruik wordt.

Omdat de Vereende geen geslaagd beroep op verzwijging toekomt, is zij gehouden dekking te verlenen voor de door [eiser] geleden schade (19.424 euro).

Medio oktober 2020 hebben eiser en de Vereende een woonhuisverzekering met brand dekking afgesloten ter zake de woonboerderij van eiser met open rieten dak. In de deel van de woonboerderij bevindt zich in een zeecontainer een industriële pelletkachel die niet alleen het woonhuis verwarmt maar tevens, dag en nacht een achter de woning gelegen saunabedrijf dat ook van de eiser is.

Voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringspolis heeft de Vereende vragen gesteld en heeft de assurantietussenpersoon deze namens de eiser beantwoord.

Op 27 januari 2022 heeft een brand gewoed in de woonboerderij van eiser.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Vragen schadeverleden gelden iedereen die belang heeft bij verzekering

Vragen schadeverleden gelden iedereen die belang heeft bij verzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0933) De consument heeft nadat er brand is uitgebroken een beroep gedaan op zijn woonhuisverzekering. Door de verzekeraar is de schadeclaim...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...