Vragen schadeverleden gelden iedereen die belang heeft bij verzekering

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0933) De consument heeft nadat er brand is uitgebroken een beroep gedaan op zijn woonhuisverzekering. Door de verzekeraar is de schadeclaim afgewezen, omdat uit onderzoek is gebleken dat de consument opzettelijk zijn mededelingsplicht heeft geschonden bij het aanvragen van de verzekering. Wanneer de verzekeraar bekend was geweest met de ware stand van zaken had hij de overeenkomst niet tot stand doen komen. De Geschillencommissie is van oordeel dat verzekeraar dit standpunt terecht heeft ingenomen en dat de verzekeraar daarom uitkering mocht weigeren. Ook mocht de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument opnemen in het Incidentenregister, het Extern Verwijzingsregister en de Gebeurtenissenadministratie. Klacht ongegrond. Vordering afgewezen.

De commissie "stelt vast dat de consument op 20 december 2021 heeft geprobeerd op zijn eigen naam de verzekering te sluiten en dat deze aanvraag direct door het systeem werd afgewezen. Hierover heeft de consument verklaard dat de afwijzing te maken had met zijn schadeverleden. Vervolgens heeft de consument dezelfde verzekering nog een keer aangevraagd, maar nu op naam van zijn vrouw. Dit deed hij, zo volgt uit de verklaring van de consument, omdat zijn vrouw nog nooit een verzekering op haar naam heeft gehad.

"Bij deze verzekeringsaanvraag heeft de consument – los van de naam van zijn vrouw – zijn persoonlijke e-mailadres en telefoonnummer opgegeven. Daarnaast heeft hij de slotvragen die gaan over het schadeverleden en over eerdere opzeggingen en/of weigeringen met ‘nee’ beantwoord.

"Naar het oordeel van de commissie had de consument deze vragen met ‘ja’ moeten beantwoorden. In de vraagstelling wordt namelijk expliciet vermeld dat de vraag betrekking heeft op de aanvrager van de verzekering als ook op anderen die belang hebben bij de verzekering. Hieruit had de consument kunnen en moeten begrijpen dat het schadeverleden en de eerdere weigering van die dag relevant waren voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar, dus voor de beslissing van de verzekeraar om wel of niet de verzekering te sluiten. De consument was hier ook bekend mee. Hij had namelijk heel kort voordat de hij verzekering op naam van zijn vrouw aanvroeg eerst geprobeerd de verzekering op zijn eigen naam te sluiten. Het betreft een verzekering voor de woning die de consument met zijn gezin bewoont."

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....