Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum overtrad echter wel artikel 10 van de AVG door het verwerken van de strafrechtelijke veroordeling. De Rechtbank Rotterdam: “Dat de veroordeling van [eiser 1], volgens Promovendum, breed uitgemeten is in de media en bekend is in heel de verzekeringsbranche, maakt dit niet anders. Artikel 10 AVG bevat namelijk een bijzondere regeling voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende een strafrechtelijke veroordeling. Die gegevens mogen op grond van artikel 6 lid 1 AVG alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. De artikelen 31 tot en met 33 van de Uitvoeringswet AVG bevatten uitzonderingsgronden, maar daarop is door Promovendum geen beroep gedaan.”

Het gaat in deze zaak concreet om de e-mail van 28 oktober 2022 die Promovendum aan een van haar verzekeringnemers heeft verstuurd. Promovendum maakt daarin melding van de strafrechtelijke veroordeling van [eiser 1]. Op 30 november 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland [eiser 1] veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, voor het verduisteren en witwassen van een geldbedrag van 189.485,75, terwijl [naam bedrijf 1] de rechthebbende op dat bedrag was.

Bij gebrek aan causaal verband worden de gevorderde immateriële en materiele schadevergoeding overigens afgewezen.

Voor zover Promovendum de vergoeding van de kosten van [eiser 1] tegenover al haar verzekeringnemers onterecht uitsluit, geldt dat dit geschil buiten de omvang van deze procedure gaat en niet beoordeeld is.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...