De Goudse betrapt adviseur op fraude

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering terug storten. Na verrekening met nog uitstaande provisieaanspraken en een creditsaldo gaat het om  89.632,37 euro. Dat is te lezen in een 14 november gepubliceerd vonnis.

Het kantoor als verzekeringnemer heeft niet aan De Goudse gemeld dat [gedaagde 2] , in de periodes waarin hij volledig arbeidsongeschikt was gemeld, werkzaamheden verrichtte. Ook heeft het kantoor een medewerker 100 procent arbeidsongeschikt  gemeld (althans is blijven melden), terwijl zij reeds in de periode oktober 2015 tot januari 2016 aan de hand van een opbouwschema werkzaamheden verrichtte.

De rechtbank acht bewezen dat het kantoor verkeerde informatie heeft verstrekt aan De Goudse met de bedoeling de verzekeraar te bewegen om op basis van die onjuiste informatie een uitkering aan haar te doen. De rechtbank: “Met andere woorden: er is sprake van fraude. Gelet daarop vervalt ingevolge het bepaalde in artikel 7:941 lid 5 BW het (volledige) recht op uitkering.”

Het uitgekeerde bedrag voor de geclaimde ziekteverzuim verzekering betreft 116.731,95 euro, namelijk een bedrag van 83.576,30 euro voor [gedaagde 2] en een bedrag van 33.155,65 voor [medewerker] . De Goudse kan dit bedrag als onverschuldigd betaald terugvorderen, met dien verstande dat daarop de provisieaanspraak en het hierna te noemen creditsaldo in mindering dienen te worden gebracht.

Het feit dat sprake is van opzet tot misleiding maakt dat De Goudse gerechtigd was om het kantoor en [gedaagde 1, bestuurder] in de incidentenregisters op te nemen. De vordering tot verwijdering van de registraties ten aanzien van het kantoor en [gedaagde 1] worden afgewezen. Gedaagde 2 wordt nergens op aangesproken en diens registratie moet De Goudse ongedaan maken.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...