Bank vrij om hypothecaire geldlening te weigeren

Kifid LOGO 2017

Banken zijn vrij om eigen afwegingen te maken met wie en onder welke voorwaarden zij een geldlening verstrekken. Aldus blijkt uit de uitspraak 2017-609 van de Geschillencommissie Kifid.

Een consument stelt dat ABN Amro ten onrechte het verzoek van hem en zijn broer tot verhoging van de hypothecaire geldlening heeft geweigerd en vordert een bedrag van 81.893 euro. Volgens de commissie hebben banken een zekere mate van beleids- en contractsvrijheid, welke onder meer inhoudt dat het hen vrijstaat te bepalen met wie en onder welke voorwaarden zij een overeenkomst van geldlening aangaat.

Feiten

Wat was het geval? De consument heeft de hypotheekofferte op 10 september 2013 voor akkoord ondertekend. Op 12 september 2013 heeft ABN Amro het adviesrapport uitgebracht. De consument en zijn
broer hebben het adviesrapport ondertekend. In februari 2014 was het einde van het bouwdepot van
50.000 euro in zicht. De consument heeft de Bank verzocht het bouwdepot te verhogen met een bedrag van  50.000 euro. ABN Amro heeft de financiële gegevens van de consument en zijn broer opgevraagd, waarna een inkomenstoets heeft plaatsgevonden. De bank is hierbij tot de conclusie gekomen dat het, gelet op het inkomen van de consument en zijn broer, niet mogelijk was de geldlening te verhogen.

Na de afwijzing van de Bank heeft Consument geld geleend van zijn eigen bedrijf. Op enig moment is de verbouwing van de woning afgerond. In 2015 heeft de consument de bank wederom verzocht het bouwdepot te verhogen met een bedrag van 50.000 euro. De consument wenste dit bedrag aan te wenden om de liquiditeit van zijn bedrijf op peil te brengen. Bij e-mail van 8 januari 2016 heeft ABN Amro het verzoek van de consument wederom  afgewezen.

De consument vordert echter dat ABN Amro  wordt veroordeeld tot vergoeding van een bedrag van
81.893 euro, zijnde de teveel betaalde rente over een periode van 30 jaar en de kosten van de
accountant. Volgens de consument heeft de bank in 2013 in haar hypotheekadviesrapport aangegeven dat de consument en zijn broer maximaal een bedrag van 482.323 euro konden lenen, zodat de consument ervan uitging dat er, gezien de geldlening van 359.400 eiuro, nog ruimte voor verhoging was.
De Bank heeft in 2013 de indruk gewekt dat het geen probleem zou zijn de financiering te verhogen.
De jaarcijfers over 2014 en 2015 zijn beter dan de cijfers over 2013. Er is dus geen verklaring voor de afwijzing van het verzoek van de consument. Aangezien de bank de geldlening niet heeft willen verhogen, heeft de consument elders een aanvullende financiering moeten afsluiten tegen een hogere rente. Een medewerker van de bank heeft in een gesprek van eind 2015 toegegeven dat er in het adviesrapport van september 2013 een fout is gemaakt ten aanzien van het inkomen in september 2013. Er is alleen gekeken naar het inkomen en niet naar de zogenaamde aftrekposten. Ook heeft een medewerker van de hypotheek-advieslijn, naar aanleiding van een aantekening in het hypotheekdossier, telefonisch aangegeven dat er een fout is gemaakt bij het bepalen van het inkomen in 2013.  De consument had geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van  het vastgestelde inkomen.

Oordeel

De Commissie acht het niet onjuist dat ABN Amro in dit geval de verzoeken van de consument tot aanvullende financiering heeft afgewezen. Niet is gebleken dat ABN Amro in 2013 de indruk heeft gewekt, laat staan zich heeft gebonden aan de indruk, dat de verhoging van de geldlening geen probleem zou zijn. De omstandigheid dat bij het hypotheekadvies een hoger maximaal te lenen bedrag is opgegeven en de consument er hierdoor vanuit ging dat er ruimte was voor verhoging van de geldlening maakt dit niet anders. Immers, een opgave van een maximaal te lenen bedrag houdt nog geen verplichting voor de bank in dit bedrag daadwerkelijk te verstrekken. De vordering wordt afgewezen.

 

Reactie toevoegen

 
Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0777, bindend) De consument heeft zijn levensverzekering met een garantiekapitaal in 1998 omgezet naar een beleggingsverzekering. Hierdoor...

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

Volgens FNV Finance is de actiebereidheid onder medewerkers van ABN Amro groot. Dit omdat het eindbod van de bank voor 5 procent extra loon over twee jaar "volstrekt...

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro heeft klanten brieven gestuurd over de aanpassing van de compensatieregeling doorlopende kredieten met variabele rente. ABN Amro schrijft: "Klanten die...

Centraal Beheer PPI van start

Centraal Beheer PPI van start

Achmea en ABN AMRO hebben de in mei aangekondigde overname van ABN AMRO PPI afgerond. Hierdoor maakt de PPI vanaf nu deel uit van Achmea. De transactie is goedgekeurd...

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt is benoemd als lid van de Geschillencommissie. Hij vervult deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie zijn niet werkzaam...

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0696, bindend) Een consument heeft een klacht ingediend over de registraties in het CKI en gesteld dat de registraties niet proportioneel...

Geldbelangen eist plek aan onderhandelingstafel met ABN Amro

Geldbelangen eist plek aan onderhandelingstafel met ABN Amro

Het televisieprogramma Kassa besteedde 22 augustus opnieuw aandacht aan de compensatieregelingen voor teveel betaalde rente op doorlopende kredieten met variabele...

Kifid:  aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

Kifid: aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0684, bindend) Consumenten hebben een klacht ingediend over de registraties in het CKI. De consumenten willen hun hypothecaire geldlening...

Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2022-0679, bindend) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft DeGiro de consument verzocht om het online formulier 'Declaratie herkomst...

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

“Volkomen terecht” is de reactie van Rob Goedhart, voorzitter van Stichting Geldbelangen op de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid, waarin...