Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Kifid 2017 (deel logo)

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033.

Financieel adviseur VDZ Geldzaken uit Hengelo hoeft rentewijzigingen door de bank (in dit geval de Voordeelbank) niet in de gaten te houden. Het is ook niet aan de financieel adviseur om zelfstandig over het rentetarief met de bank te gaan onderhandelen. Gegeven de beperkte nazorgplicht heeft de financieel adviseur adequaat gehandeld door periodiek bij de consument te informeren of het product nog passend is en of verbeteringen mogelijk zijn, aldus de Commissie van Beroep, die de beslissing van de Geschillencommissie handhaaft, met dien verstande dat zij verstaat dat deze beslissing partijen niet bindt.

Wat is het geval? De consument heeft in beroep bij Kifid opnieuw betoogd dat de financieel adviseur gedurende de looptijd te weinig zou hebben gedaan om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden. De adviseur heeft voor het afsluiten van de kredietovereenkomst onderzoek gedaan naar de financiële situatie van de consument en naar de passendheid van het product. In 2005 heeft dat voor de consument geleid tot een aanzienlijke renteverlaging door het samenvoegen van verschillende leningen in dit doorlopend krediet. In de jaren erna is er regelmatig contact geweest tussen de adviseur en de consument. Er is ook geprobeerd om het krediet te herfinancieren. Een poging in 2010 mislukte omdat de consument andere kredietovereenkomsten was aangegaan, zonder advies en medeweten van de adviseur. In 2016 is het doorlopend krediet bij de bank omgezet in een persoonlijke lening. Vanaf dat moment heeft de adviseur geen provisie meer ontvangen.

De consument is van mening dat de adviseur de nazorgplicht volgens de Wft niet is nagekomen. De Commissie van Beroep deelt die opvatting niet. Het klopt dat de wet voorschrijft dat een adviseur een consument moet informeren over periodieke wijzigingen van de in rekening gebrachte rentetarieven. Echter, die verplichting geldt niet als de aanbieder, in dit geval de bank, die verplichting op zich neemt. De consument ontving rechtstreeks van de bank informatie over de gewijzigde rentetarieven. De adviseur was hiervan op de hoogte en heeft daarmee ingestemd. Er is dan ook geen sprake van overtreding van de Wft of andere toepasselijke lagere regelgeving.

De Commissie van Beroep gaat evenals de Geschillencommissie ook niet mee in de opvatting van de consument dat een consumptief krediet een complex product zou zijn. Ook voor een niet-deskundige klant zijn de financiële gevolgen van een consumptief krediet goed te overzien. Sluit je een consumptief krediet, dan moet je rente betalen en het krediet aflossen. Omdat een consumptief (doorlopend) krediet geen ingewikkeld product is, geldt voor een adviseur of bemiddelaar een beperkte zorgplicht. Bij het afsluiten van de doorlopend kredietovereenkomst was het de consument duidelijk dat het rentetarief variabel zou zijn, dat de bank het tarief periodiek zou vaststellen en dat de bank de consument periodiek zou informeren over de wijzigingen in de variabele rente. De Commissie van Beroep merkt op dat mogelijk de berekening van de variabele rente door de bank niet erg inzichtelijk was. Maar dat maakt een consumptief krediet nog niet een complex product.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken...

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

ABN Amro mag een vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen, aldus de Geschillencommissie Kifi in bindende uitspraak GC 2019-783. Kifid noemt twee maanden...

Kifid: klacht te laat, dan niet behandelbaar

Kifid: klacht te laat, dan niet behandelbaar

Een klacht van twee consumenten tegen een financieel adviseur over een investering in Future Life is te laat aangeleverd en wordt ook niet in behandeling genomen,...

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Bij overzichtelijke klachtzaken met een financieel belang kleiner van 25.000 euro mag de Geschillencommissie Kifid voortaan direct na een hoorzitting een oordeel...

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief....

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid stelt Intrasurance in het gelijk

Kifid stelt Intrasurance in het gelijk

De Geschillencommissie Kifid heeft gevolmachtigde Intrasurance in het gelijk gesteld. Een consument claimde waterschade op zijn woon- en inboedelverzekering, maar...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...

Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, BROMMERVERZEKERING. UIT VVP 4 De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In...