Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud. Volgens de consumenten heeft de adviseur niet juist gehandeld door niet tijdig de juiste documentatie op te vragen waarmee zij een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud hadden kunnen doen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt die leidt tot aansprakelijkheid. De vordering wordt afgewezen.

Door niet direct een afwijzingsbrief bij de kredietinstelling op te vragen die voldeed aan de in de koopovereenkomst opgenomen vereisten voor het inroepen van de ontbindende voorwaarden, heeft de adviseur volgens de consumenten niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur verwacht mocht worden. De vermeende schending van de zorgplicht heeft ze 45.000 mille gekost. Op 29 november 2021 zijn de consumenten gedagvaard door de verkopende partij. Uiteindelijk hebben de consumenten het geschil buiten rechte geschikt tegen betaling van een bedrag van 45.000 euro, waarvoor zij de adviseur aansprakelijk houden.

De commissie: “Door de afwijzingsbrief op 20 april 2020 aan de consumenten door te sturen, heeft de adviseur hen in staat gesteld tijdig (uiterlijk 22 april, red.) de ontbindende voorwaarde in te roepen. Hiermee konden zij immers aan de verkopende partij duidelijk maken dat er problemen waren met het verkrijgen van de benodigde financiering. De aanvullende toelichting van de adviseur van 21 april 2020 en de (verbeterde, red.) afwijzingsbrief van de kredietinstelling van 23 april 2020 moeten worden gezien als bevestigingen van de afwijzing waarvan de verkopende partij al op 20 april 2020 op de hoogte was gebracht.

“Hoewel de adviseur de door hem op 17 april 2020 ontvangen afwijzingsbrief van de kredietinstelling zonder goede reden pas op 20 april 2020 aan de consumenten heeft doorgestuurd, leidt dit niet tot aansprakelijkheid voor de schade omdat de consumenten die brief tijdig hebben ontvangen, dat wil zeggen vóór het verstrijken van de termijn die voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud was gesteld. De consumenten hebben de ontbindende voorwaarde tijdig en onder overlegging van de afwijzingsbrief van 17 april 2020 ingeroepen.”

VVP: Deze redenering volgend hebben de consumenten zich ten onrechte laten inpakken door de verkopende partij en hadden zij het beter op de rechtszaak kunnen laten aankomen.

Reactie toevoegen

 
Adviseur die klant voor blok zette, moet 38.119 euro misgelopen voordeel vergoeden

Adviseur die klant voor blok zette, moet 38.119 euro misgelopen voordeel vergoeden

(Rechtspraak) Wegens schending van de zorgplicht moet een adviseur een klant 38.119,34 aan schadevergoeding betalen, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 31...

Adviseur had duidelijker naar de bank moeten communiceren

Adviseur had duidelijker naar de bank moeten communiceren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0604) De consument stelt dat zij schade heeft geleden, doordat de adviseur niet voortvarend genoeg aan de slag is gegaan met de hypotheekaanvraag....

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...