Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud. Volgens de consumenten heeft de adviseur niet juist gehandeld door niet tijdig de juiste documentatie op te vragen waarmee zij een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud hadden kunnen doen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt die leidt tot aansprakelijkheid. De vordering wordt afgewezen.

Door niet direct een afwijzingsbrief bij de kredietinstelling op te vragen die voldeed aan de in de koopovereenkomst opgenomen vereisten voor het inroepen van de ontbindende voorwaarden, heeft de adviseur volgens de consumenten niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur verwacht mocht worden. De vermeende schending van de zorgplicht heeft ze 45.000 mille gekost. Op 29 november 2021 zijn de consumenten gedagvaard door de verkopende partij. Uiteindelijk hebben de consumenten het geschil buiten rechte geschikt tegen betaling van een bedrag van 45.000 euro, waarvoor zij de adviseur aansprakelijk houden.

De commissie: “Door de afwijzingsbrief op 20 april 2020 aan de consumenten door te sturen, heeft de adviseur hen in staat gesteld tijdig (uiterlijk 22 april, red.) de ontbindende voorwaarde in te roepen. Hiermee konden zij immers aan de verkopende partij duidelijk maken dat er problemen waren met het verkrijgen van de benodigde financiering. De aanvullende toelichting van de adviseur van 21 april 2020 en de (verbeterde, red.) afwijzingsbrief van de kredietinstelling van 23 april 2020 moeten worden gezien als bevestigingen van de afwijzing waarvan de verkopende partij al op 20 april 2020 op de hoogte was gebracht.

“Hoewel de adviseur de door hem op 17 april 2020 ontvangen afwijzingsbrief van de kredietinstelling zonder goede reden pas op 20 april 2020 aan de consumenten heeft doorgestuurd, leidt dit niet tot aansprakelijkheid voor de schade omdat de consumenten die brief tijdig hebben ontvangen, dat wil zeggen vóór het verstrijken van de termijn die voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud was gesteld. De consumenten hebben de ontbindende voorwaarde tijdig en onder overlegging van de afwijzingsbrief van 17 april 2020 ingeroepen.”

VVP: Deze redenering volgend hebben de consumenten zich ten onrechte laten inpakken door de verkopende partij en hadden zij het beter op de rechtszaak kunnen laten aankomen.

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...