GeldXpert eventueel naar rechter in nazorgkwestie

Rechtershamer via Pixabay

GeldXpert stapt eventueel naar de rechter om duidelijkheid te verkrijgen over de reikwijdte van nazorg. Dat schrijft de keten in een reactie aan Kassa. De reactie betreft een klant die premierestitutie op zijn ORV wenst na Kifid-uitspraak 2018-339. De klant is inmiddels naar Kifid gestapt.

GedXpert: "De door ons bijgevoegde (al dan niet eerdere) reactie van de AFM over dit onderwerp die wij hangende onze gesprekken met de heer xxx (klant GeldXpert, red.) via een collega mochten ontvangen, lijkt te stellen dat er geen wettelijke nazorgeisen op dit vlak zijn. Dit lijkt haaks op een eerdere uitspraak van Kifid te staan. Naar ons idee dwaalt Kifid dus in deze eerdere uitspraak, of spelen er omstandigheden die wij niet kennen en wordt deze uitspraak onterecht gegeneraliseerd.

"U vertelde ons dat er partijen zijn (de Rabobank?) die bedragen uit coulance overmaakt in deze. Nu is de Rabobank in deze zelf de aanbieder en wellicht betalen cliënten daar voor het onderhoud aan hun verzekering, maar als zaken wettelijk verplicht zijn, kan er van coulance niet eens sprake zijn. Nog meer onduidelijkheid dus.

"Als na de uitspraak van Kifid wat ons betreft nog steeds onduidelijkheid bestaat over de uitleg van de wet en interpretaties van die wet, dan zal inderdaad, zoals wij reeds gesteld hebben, een gang naar de rechter duidelijkheid moeten bieden. De adviezen van Kifid zijn voor ons (een keus die vele bemiddelaars in Nederland hebben gemaakt) niet bindend. Met een bindende uitspraak van de Kifid verlies je als ondernemer namelijk een groot stuk van je recht op juridisch verweer.

"Met de mogelijke gang naar de rechter willen wij ook een en ander in een breder kader plaatsen. Zo ontgaat ons bijvoorbeeld het verschil tussen deze casus overlijdensrisicoverzekering en iemand die een hypotheek heeft die op enig moment qua rente/maandlast bij een andere aanbieder mogelijk goedkoper kan. Als een bemiddelaar wéttelijk verplicht zou zijn om zodra een andere aanbieder een goedkoper product aan kan bieden (hypothecair of verzekeringstechnisch), dit onverwijld aan de consument te melden wegens voorkoming van schade, zal de prijs van financiële dienstverlening stevig moeten stijgen en/of ontstaat er een onwerkbare situatie. In essentie moet je als bemiddelaar dan immers 30 jaar lang iedere dag voor iedere cliënt controleren of er niet toevallig een adviesonderdeel is dat op dát moment - door welke aanbieder dan ook - goedkoper geleverd kan worden. Als iemand een betaald service-abonnement afneemt waarin deze nazorg wordt toegezegd, kan er ons inziens geen discussie zijn. Als echter juridisch vast komt te staan dat deze vorm van nazorg ook onbetaald geleverd dient te worden, komt hiermee eveneens de legaliteit van het service-abonnement ter discussie te staan. Je laat dan immers iemand betalen voor iets dat je gratis dient te leveren."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Harlaar - Digisurance 20 mei 2019

Wat houdt GeldXpert tegen om deze stap te maken? Laat de man/vrouw in het zwart maar uitspraak doen, dan heeft zowel het intermediair als de consument duidelijkheid.

Meer over
OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

De OvFD zegt op www.kop-munt.nl "steeds vaker te zien dat klanten uit vrees voor de kosten van de adviseur zelf wijzigingen in het product gaan aanbrengen via de...

"Kantoren zoeken passend verdienmodel bij onderhoud"

"Kantoren zoeken passend verdienmodel bij onderhoud"

Vrij algemeen leeft de visie dat een groter deel van de werkzaamheden van het advieskantoor in de komende jaren zal bestaan uit onderhoud van in het verleden afgesloten...

"Nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken"

"Nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken"

"Het wordt tijd dat we nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken voor zowel klanten als adviseurs." dat schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandelijkse...

CFD haalt hard uit naar Consumentenbond

CFD haalt hard uit naar Consumentenbond

CFD verwijt Kassa en de Consumentenbond "tendentieuze berichtgeving inzake het verzuimen van de nazorg bij overlijdensrisicoverzekeringen. In hun berichtgeving wekken...

"Ook SNS Bank betaalt klanten deel premie ORV terug"

"Ook SNS Bank betaalt klanten deel premie ORV terug"

Volgens Kassa komt "in navolging van de Rabobank nu ook SNS Bank klanten tegemoet die jarenlang te veel premie hebben betaald voor hun overlijdensrisicoverzekering,...

Nazorg beter vormgeven

Nazorg beter vormgeven

De Hypotheekshop onderschrijft het belang van onderhoud op financiële producten, tegelijk constateert de adviesketen dat er wel enkele punten zijn om rekening...