Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Notitie via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering. De assurantietussenpersoon heeft de verzekeraar via het online administratiesysteem verzocht om de dekking te wijzigen in een WA-dekking. In de nacht van 24 op 25 oktober 2021 werd de Audi A1 van de consument gestolen. De consument stelt dat zij na deze diefstal voor het eerst vernam dat de dekking was gewijzigd naar WA en niet zoals door haar verzocht naar WA plus, inclusief de dekking van het diefstalrisico. De consument stelt dat de verzekeraar zijn zorgplicht heeft geschonden door deze substantiële wijziging van de autoverzekering uit te voeren zonder haar schriftelijke toestemming. De Geschillencommissie stelt vast dat de assurantietussenpersoon gemotiveerd heeft betwist dat is verzocht om een wijziging naar WA plus. Door deze gemotiveerde betwisting rust de bewijslast en het bewijsrisico op de consument. Dat bewijs is niet geleverd. De verzekeraar had in dit geval naar het oordeel van de commissie niet de plicht om de door de assurantietussenpersoon aan de verzekeraar doorgegeven wijziging te verifiëren bij de consument. De verzekeraar mocht ervan uit gaan dat de assurantietussenpersoon de juiste informatie doorgaf. De klachten van de consument tegen de assurantietussenpersoon en de verzekeraar zijn ongegrond met als gevolg dat haar vordering wordt afgewezen.

Gespreksnotitie

De commissie: "Consument stelt zich op het standpunt dat zij op 1 september 2021 aan de assurantietussenpersoon opdracht heeft gegeven de dekking bij de verzekeraar te laten omzetten van WA/Casco naar WA Plus. De assurantietussenpersoon heeft dit gemotiveerd betwist door te verwijzen naar een gespreksnotitie gemaakt op 1 september 2021 door een medewerker van de assurantietussenpersoon waarin is opgenomen dat de consument opdracht heeft gegeven om de dekking te wijzigen naar een WA-dekking. Door deze gemotiveerde betwisting is de bewijslast en het bewijsrisico bij de consument komen te rusten. Nu de consument geen bewijs van haar stelling heeft kunnen aanleveren, wordt de vordering van de consument afgewezen vanwege gebrek aan bewijs.

"Consument stelt zich op het standpunt dat er op de verzekeraar een bijzondere zorgplicht rust die inhoudt dat de verzekeraar bij een door de assurantietussenpersoon doorgegeven dekkingswijziging moet verifiëren of de consument deze wijziging daadwerkelijk heeft gewild. De commissie gaat niet mee in deze stelling. De verzekeraar is een intermediairverzekeraar, dat wil zeggen dat hij niet rechtstreeks communiceert met zijn klanten, maar dat dit plaatsvindt via assurantietussenpersonen. Deze werkwijze gaat uit van een zogenoemde volmachtconstructie, de klant geeft al dan niet uitdrukkelijk volmacht aan de tussenpersoon om wijzigingen etcetera door te geven aan de verzekeraar. De consument heeft deze volmachtconstructie ook bevestigd. Van een verificatieplicht van de verzekeraar is naar het oordeel van de commissie in dit geval geen sprake. Verzekeraar mag ervan uit gaan dat de assurantietussenpersoon de juiste informatie doorgeeft. Indien de consument van oordeel is dat de assurantietussenpersoon onjuiste informatie heeft doorgegeven aan de verzekeraar ligt het op de weg van de consument om de assurantietussenpersoon hiervoor aan te spreken."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 28 november 2023

Zo’n gespreksnotitie is vast alleen voor intern gebruik. Welk zicht heeft een klant daar op? Kleine moeite om, ook al betreft het maar zo’n ogenschijnlijk kleine wijziging, dat toch via e-mail aan de klant te bevestigen.

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...