Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Notitie via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering. De assurantietussenpersoon heeft de verzekeraar via het online administratiesysteem verzocht om de dekking te wijzigen in een WA-dekking. In de nacht van 24 op 25 oktober 2021 werd de Audi A1 van de consument gestolen. De consument stelt dat zij na deze diefstal voor het eerst vernam dat de dekking was gewijzigd naar WA en niet zoals door haar verzocht naar WA plus, inclusief de dekking van het diefstalrisico. De consument stelt dat de verzekeraar zijn zorgplicht heeft geschonden door deze substantiële wijziging van de autoverzekering uit te voeren zonder haar schriftelijke toestemming. De Geschillencommissie stelt vast dat de assurantietussenpersoon gemotiveerd heeft betwist dat is verzocht om een wijziging naar WA plus. Door deze gemotiveerde betwisting rust de bewijslast en het bewijsrisico op de consument. Dat bewijs is niet geleverd. De verzekeraar had in dit geval naar het oordeel van de commissie niet de plicht om de door de assurantietussenpersoon aan de verzekeraar doorgegeven wijziging te verifiëren bij de consument. De verzekeraar mocht ervan uit gaan dat de assurantietussenpersoon de juiste informatie doorgaf. De klachten van de consument tegen de assurantietussenpersoon en de verzekeraar zijn ongegrond met als gevolg dat haar vordering wordt afgewezen.

Gespreksnotitie

De commissie: "Consument stelt zich op het standpunt dat zij op 1 september 2021 aan de assurantietussenpersoon opdracht heeft gegeven de dekking bij de verzekeraar te laten omzetten van WA/Casco naar WA Plus. De assurantietussenpersoon heeft dit gemotiveerd betwist door te verwijzen naar een gespreksnotitie gemaakt op 1 september 2021 door een medewerker van de assurantietussenpersoon waarin is opgenomen dat de consument opdracht heeft gegeven om de dekking te wijzigen naar een WA-dekking. Door deze gemotiveerde betwisting is de bewijslast en het bewijsrisico bij de consument komen te rusten. Nu de consument geen bewijs van haar stelling heeft kunnen aanleveren, wordt de vordering van de consument afgewezen vanwege gebrek aan bewijs.

"Consument stelt zich op het standpunt dat er op de verzekeraar een bijzondere zorgplicht rust die inhoudt dat de verzekeraar bij een door de assurantietussenpersoon doorgegeven dekkingswijziging moet verifiëren of de consument deze wijziging daadwerkelijk heeft gewild. De commissie gaat niet mee in deze stelling. De verzekeraar is een intermediairverzekeraar, dat wil zeggen dat hij niet rechtstreeks communiceert met zijn klanten, maar dat dit plaatsvindt via assurantietussenpersonen. Deze werkwijze gaat uit van een zogenoemde volmachtconstructie, de klant geeft al dan niet uitdrukkelijk volmacht aan de tussenpersoon om wijzigingen etcetera door te geven aan de verzekeraar. De consument heeft deze volmachtconstructie ook bevestigd. Van een verificatieplicht van de verzekeraar is naar het oordeel van de commissie in dit geval geen sprake. Verzekeraar mag ervan uit gaan dat de assurantietussenpersoon de juiste informatie doorgeeft. Indien de consument van oordeel is dat de assurantietussenpersoon onjuiste informatie heeft doorgegeven aan de verzekeraar ligt het op de weg van de consument om de assurantietussenpersoon hiervoor aan te spreken."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 28 november 2023

Zo’n gespreksnotitie is vast alleen voor intern gebruik. Welk zicht heeft een klant daar op? Kleine moeite om, ook al betreft het maar zo’n ogenschijnlijk kleine wijziging, dat toch via e-mail aan de klant te bevestigen.

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...