HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

Virus 2 via Pixabay

HDI hoeft de juridische kosten van de twee ontslagen bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam beslist

De eisers wilden dat HDI werd veroordeeld om de gemaakte en nog te maken kosten van hun beroep tegen de ontslagbeschikking zou vergoeden. Zij deden daartoe een beroep op de door de Stichting gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De bestuurders werden ontslagen na ophef over de zogenoemde mondkapjesdeal. De ophef ziet op de (aanzienlijke) winst behaald met deze deal, terwijl de schijn zou zijn gewekt dat zij (zonder winst) was gesloten met SHA.

De twee bestuurders hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vordering, die in wezen een geldvordering is. Concrete en onderbouwde gegevens over de actuele inkomsten- en vermogenspositie van eisers ontbreken en stukken van de strafvorderlijke beslagen zijn niet overgelegd.

Van een harde vordering is ook geen sprake. HDI heeft de vordering uitvoerig bestreden met niet op voorhand of op eenvoudige wijze – in aanmerking nemende dat het een kort geding betreft- te verwerpen argumenten. 

HDI doet bovendien een beroep op bijzondere polisvoorwaarden die haar zeer ruime bevoegdheden geven om te beslissen over, bijvoorbeeld, het voeren van verweer of het berusten in een uitspraak. Van die bevoegdheden maakt HDI gebruik.

Tot slot overweegt de voorzieningenrechter nog dat de vordering onvoldoende concreet – onvoldoende bepaalbaar – is en niet aansluit bij de tekst van de bijzondere polisvoorwaarden. Pas tijdens de mondelinge behandeling, en zonder enige onderbouwing, hebben de eisers gesteld dat de kosten van het beroepschrift ongeveer 15.000 euro bedragen.

De vordering is echter niet op dit bedrag toegespitst. Een grove inschatting van de nog te maken kosten hebben eisers niet gemaakt. Toewijzing van de vordering om 'de kosten van verweer te vergoeden' komt neer op een blanco cheque. De bijzondere polisvoorwaarden geven echter slechts recht op vergoeding van redelijke kosten van verweer, op verzoek van of met toestemming van verzekeraars gemaakt.

De vorderingen worden daarom afgewezen en de eisers worden veroordeeld in de kosten van procedure.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...