Hoekstra consulteert markt over onder meer provisietransparantie

Wopke Hoekstra

Marktpartijen hebben nog tot 13 augustus de tijd om te reageren op het door minister Hoekstra ter consultatie aangeboden Wijzigingsbesluit financiële markten 2021. Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen.

De inhoud van deze consultatietekst mag niet verrassend worden genoemd. Met de invoering van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen moet aan klanten voor het afsluiten van een verzekering duidelijk worden gemaakt welke afsluit- en doorlopende provisie de klant betaalt en welke dienstverlening hier tegenover staat.

Hoekstra: "Om cliënten ook de mogelijkheid te geven om distributiekanalen te vergelijken, dienen zowel directe aanbieders van schadeverzekeringen als adviseurs en/of bemiddelaars kenbaar te maken wat de kenmerken van hun dienstverlening zijn. Als het bij directe aanbieders om een ‘selfservice model’ gaat waarbij er bijvoorbeeld geen extra ondersteuning van de kant van de verzekeraar is bij het afhandelen van een schadeclaim, dan moet dit voor de cliënt duidelijk zijn. Er wordt in dat geval immers geen provisie betaald, maar ook geen ‘extra’ dienstverlening gegeven."

Daarnaast moeten directe aanbieders kenbaar maken wat zij aan derden, anders dan bemiddelaars of adviseurs, betalen als aanbrengvergoeding. Derden zijn dan bijvoorbeeld prijsvergelijkingssites die niet tevens bemiddelaar of adviseur zijn, die een vergoeding van een verzekeraar krijgen voor elke verzekeringnemer die via de site van de prijsvergelijker op de site van de verzekeraar komt en vervolgens daar een verzekering afsluit.

Hoekstra: "Van adviseurs en/of bemiddelaars wordt voortaan bovendien verwacht dat zij de consument actief informeren over wat gemiddeld genomen de afsluit- en doorlopende provisie is voor een bepaalde categorie producten. Gelet op de verschillen tussen de particuliere en zakelijke markt (o.a. op het gebied van kennis, mondigheid en type advies dat gegeven wordt), geldt deze verplichting niet voor de zakelijk markt. Wel blijft er voor cliënten, dus voor zowel de zakelijke als particuliere markt, de mogelijk om de adviseur of bemiddelaar te vragen naar het exacte nominale bedrag van de afsluit- en doorlopende provisie."

Verder staat in de tekst onder meer dat robo-advies en persoonlijk advies aan dezelfde regels dienen te voldoen en dat binnen een financiële dienstverlener personen worden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het robo-advies.

Administratieve lasten en nalevingskosten

Over de administratieve lasten en nalevingskosten bij actieve provisietransparantie zegt de consultatie: "Bemiddelaars en adviseurs moeten allereerst inregelen dat doorlopend bepaald kan worden wat het gemiddelde percentage of bedrag is per productgroep. Dit vergt aanpassingen van de systemen. Daarnaast moet het informatiedocument wat zij aan potentiële klanten beschikbaar stellen, en bij voorkeur ook de online omgeving, dusdanig aangepast worden dat daar voortaan het gemiddelde percentage of nominale bedrag aan afsluit- en doorlopende provisie per productgroep opgenomen wordt. Ook zullen de bemiddelaars en adviseurs meer tijd kwijt zijn aan het uitleggen wat de provisie is en welke diensten zij hiervoor leveren. De nalevingskosten zullen verhogen door het geven van extra uitleg (en de incidentele last van het aanpassen van de systemen en informatie uitingen bedragen naar schatting € 10.000 per verzekeraar. De totale eenmalige nalevingskosten voor het aanpassen van ICT-systemen wordt geschat op 150 x € 10.000 = € 1.500.000 euro. De structurele nalevingskosten (o.a. aanpassen van informatiedocumenten) bedragen naar schatting € 5.000 per verzekeraar. De totale structurele  nalevingskosten worden geschat op 150 x € 5.000 = € 750.000."

Conclusie

Onderzoeker Fred de Jong trok op LinkedIn de volgende conclusies:

  • duidelijk maken of je afhankelijk of onafhankelijk adviseert bij complexe en impactvolle producten;
  • percentage of gemiddeld bedrag per schadeverzekering (afsluit en doorlopend) uiterlijk op moment van advies actief melden;
  • provisiegroepen: verkeer/voertuig, woonhuis/wonen, reis, rechtsbijstand, aansprakelijkheid, ziektekosten;
  • alleen voor consumenten, niet voor zakelijke klanten;
  • aanbieders moeten eventuele aanbrengvergoedingen melden.

De Jong: "Geen woord over volmachtcommissies en consumptief krediet."

Reageren op de consultatie zelf, klik hier.

Reactie toevoegen

 

Reacties

ruben - Cents Advies 8 juli 2020

Zou toch fijn zijn dat de supermarkten ook de marges erbij vermelden en dan tevens de prijs die ze aan de leverancier betalen.Of de internetwinkels de marges op de sportartikelen en de sportwinkels ook keurig het marge model erbij vermelden op het prijskaartje in de winkel...Zolang rechtstreeks kanaal lekker concurreert met het tussenpersoon kanaal kan een verzekeraar gewoon een richting kiezen: rechtstreeks met meer marge maar eventueel ook groter marketingapparaat om het product bij de klant te krijgen en te houden en claimhandeling of via tussenpersoon met minder marge/teruggave deel van marge maar een besparing op marketingactiviteiten en onderhoud/claimhandeling klanten en meer focus op productontwikkeling voor de markt. Ook de klant kan de keuze maken: rechtstreeks kanaal voor prijs X en via tussenpersoon voor prijs Y. Waarom dit tot op het bot inzichtelijk maken met achterliggende marges en daardoor juist de marktwerking verstoren en verstoring van interpretatie klant: hoe weet hij welke marge nodig is om een tussenpersoon kantoor te draaien, de prijs is bekend, de keuze kan gemaakt worden door de klant die nergens aan gebonden is, de keuze voor marktbenadering door een verzekeraar kan ook gemaakt worden: rechtstreeks of via tussenpersoon; beiden een ander model met andere kosten structuur op achtergrond en ook andere marge in productsfeer en daarmee ook weer andere marge via rechtstreeks of tussenpersoon mogelijk.

Berend - Tooms Beheer 6 juli 2020

Moment goed gekozen. Alles en iedereen op/met vakantie. Voor 13/8 reactie.

Meer over
Nh1816: gelijk speelveld dichterbij

Nh1816: gelijk speelveld dichterbij

"Bij voorkeur was het onderwerp niet op tafel gekomen maar de ingeslagen weg biedt een verdere uitwerking met een gelijk speelveld voor de consument als uitgangspunt....

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD schrijft zich grote zorgen te maken over het standpunt van het Verbond van Verzekeraars in de discussie over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen....

CFD roept intermediair op zich aan te melden voor Actieplan Consumentenkeuzes

CFD roept intermediair op zich aan te melden voor Actieplan Consumentenkeuzes

"De mogelijkheid die het intermediair nu geboden wordt om hun kennis en ervaring in te zetten, ten gunste van financieel kwetsbare consumenten, is een unieke gelegenheid...

Hoekstra pleit voor gemeenschappelijke groene financieringstaal

Hoekstra pleit voor gemeenschappelijke groene financieringstaal

"De financiële sector is aan het vergroenen. In juni committeerde de sector zich al aan het #klimaatakkoord en aan het terugdringen van hun CO2-impact. De afgelopen...

DFO: brief minister roept vragen op

DFO: brief minister roept vragen op

Kan een financieel advieskantoor dat nauw verbonden is met een volmachtkantoor en het overgrote deel van zijn productie via deze volmacht sluit zich straks nog kwalificeren...

Minister kijkt naar eerbiedigende werking doorlopende provisie

Minister kijkt naar eerbiedigende werking doorlopende provisie

Volgens CFD wil Financiën morrelen aan de eerbiedigende werking op doorlopende provisie. CFD-voorzitter Edwin Herdink; "Ik heb het drie keer moeten lezen om...

Term verkoopadviseur niet uit te leggen aan Henk en Ingrid

Term verkoopadviseur niet uit te leggen aan Henk en Ingrid

"De consument mag in de toekomst gaan kiezen tussen een onafhankelijk financieel adviseur, een zelfstandig financieel adviseur en een verkoopadviseur. Nou, dat belooft...

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars reageert instemmend op de dinsdag door minister Hoekstra aangekondigde vervolgstappen op de evaluatie van het provisieverbod. Het Verbond:...

Adfiz: minister vindt juiste balans

Adfiz: minister vindt juiste balans

De juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Dat vindt minister Hoekstra in volgens Adfiz in de maatregelen die hij dinsdag bekend...

Adfiz wil meer publieke aandacht voor echte waarde van advies

Adfiz wil meer publieke aandacht voor echte waarde van advies

Een veel belangrijker issue dan provisie is dat "er meer publieke aandacht komt voor de echte waarde van advies, en dat we rechtstreekse productverkoop en leadgeneratie...