Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Kifid kantoor

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de consequenties van de door de adviseur voorgestelde voorfinanciering (vanuit de BV) van de woning. De consumenten konden door deze financiering geen gebruik meer maken van de meeneemregeling van de geldverstrekker. De consumenten vorderen een rentevergoeding en vergoeding van een aantal gemaakte kosten. De Geschillencommissie stelt vast dat er sprake is geweest van een zorgplichtschending, maar ziet geen causaal verband tussen de zorgplichtschending en de gevorderde renteschade. Wel ziet de commissie gronden voor terugbetaling van de advies- en bemiddelingskosten en de taxatiekosten door de adviseur. De commissie wijst de vordering van de consumenten deels toe.

De commissie: "n dit geval had de adviseur uit de voorwaarden van de geldverstrekker kunnen opmaken dat aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de meeneemregeling (mogelijk) niet langer werd voldaan als de koopsom van de woning werd voorgeschoten en de consumenten de hypotheek dus niet zouden gebruiken om de koopsom voor de woning te betalen. Van de adviseur had verwacht mogen worden dat hij, voor zover hier onduidelijkheid over was, vooraf naar de consequenties had geïnformeerd bij de geldverstrekker. Verder had van hem verwacht mogen worden dat hij de consumenten zou informeren over de (mogelijke) consequenties, opdat de consumenten de verschillende opties tegen elkaar af konden zetten en zij een weloverwogen beslissing konden nemen. Door het bovenstaande niet te doen heeft de adviseur onvoldoende zorg betracht."

Voor de commissie staat niet vast dat de consumenten, in het geval zij juist en volledig geïnformeerd zouden zijn, een andere keuze gemaakt zouden hebben dan zij nu gedaan hebben. De commissie komt dan ook tot het oordeel dat er geen,althans onvoldoende, causaal verband kan worden vastgesteld tussen de zorgplichtschending van de adviseur en de door de consumenten gevorderde renteschade.

Geen adviesrapport en geen hypotheek

Door de commissie is vastgesteld dat de adviseur niet de zorg betracht heeft die van hem verwacht had mogen worden. Ook is er geen adviesrapport opgesteld en is er geen hypotheek tot stand gekomen. De commissie is van oordeel dat het gelet hierop niet redelijk en billijk is om een vergoeding van advies- en bemiddelingskosten van de consumenten te vorderen en bepaalt dat de adviseur de door de consumenten betaalde vergoeding van 2.200 euro aan hen terugbetaalt. Verder stelt de commissie vast
dat de taxatiekosten van 650 euro nodeloos gemaakt zijn en aan de consumenten vergoed moeten worden. "Op het moment van taxatie was de woning immers al eigendom van de consumenten. De adviseur had kunnen en moeten weten dat de meeneemregeling op dat moment van de baan was en taxatie geen zin (meer) had", aldus de commissie.

 

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...