Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dient
hij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten te vergoeden.

Volgens de consumenten heeft de adviseur hen een te rooskleurige financieringsopzet voorgespiegeld en hebben zij daardoor te maken met veel hogere lasten. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur tekortgeschoten is richting de consumenten, maar dat de tekortkoming geen verband houdt met de vermeende schade van de consumenten. Wel hebben de consumenten recht op vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten die bij hen in rekening gebracht zijn.

Voor de commissie is "ten eerste komen vast te staan dat de adviseur de consumenten op 28 april 2022 ervan verzekerd heeft dat zij 509.000 euro konden lenen en de studieschuld daarbij niet hoefden af te lossen. Verder staat vast dat op 15 mei 2022 bleek dat de adviseur een onjuist inkomen gehanteerd had en dat als gevolg daarvan de consumenten toch een deel van de studieschuld moesten aflossen. De consumenten hebben gesteld dat hierna nog tweemaal de studieschuld verder afgelost moest worden volgens de adviseur, omdat anders de geldverstrekker de financiering niet zou verstrekken. Uiteindelijk is de studieschuld volledig afgelost.

"Dat aan de cijfers van 28 april 2022 meerdere fouten ten grondslag zouden liggen, heeft de adviseur niet weersproken en de consumenten hebben voldoende naar voren gebracht om dit aannemelijk te maken. Voor de commissie staat dan ook vast dat de adviseur in de berekening van 28 april 2022 tekortgeschoten is jegens de consumenten. Hij heeft inderdaad de consumenten ervan overtuigd dat een te rooskleurig beeld haalbaar was en dat beeld is gebaseerd op meerdere fouten."

Kifid behandelt alleen klachten over advieskantoor in zijn geheel

Over de klacht over de Beroepscode Erkend Hypotheekadviseur kan de commissie geen oordeel geven. De commissie: "De consumenten hebben bovendien een klacht ingediend over het naleven van de Beroepscode Erkend Hypotheekadviseur door twee van de drie hypotheekadviseurs waarmee zij contact gehad hebben. De commissie behandelt echter alleen klachten over de adviseur, dus het advieskantoor in zijn geheel. Tuchtklachten over individuele adviseurs behandelt zij niet."

Reactie toevoegen

 
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...