Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

AH

Alexander Hammelburg (Kamerlid D66) wil van de minister weten waaruit blijkt dat de voorgenomen actieve provisietransparantie in deze vorm goed uitvoerbaar zou zijn. Terwijl belanghebbenden tegenover de AFM hebben aangegeven dat exacte nominale provisietransparantie vooraf juist niet goed uitvoerbaar is.

Hammelburg: “Klopt het dat u in uw brief concludeert dat actieve provisietransparantie goed uitvoerbaar is, maar uit het onderliggende AFM-advies blijkt dat partijen aangeven dat het voorstel niet goed uitvoerbaar is? Kunt u aangeven waaruit blijkt dat de voorgenomen actieve provisietransparantie in deze vorm goed uitvoerbaar is? Zo ja, kunt u aangeven waarom u die conclusie heeft getrokken ondanks de negatieve adviezen? Zo nee, hoe moet de conclusie in uw brief dan worden gelezen?”

Hammelburg vraagt verder: “Klopt het dat uit de onderliggende stukken die u heeft gestuurd blijkt dat er vraagtekens gezet worden bij de juridische houdbaarheid van een actieve provisietransparantie zoals die wordt voorgesteld in lijn met Europese regelgeving op het gebied van verzekeringsdistributie en platformregulering? Zo ja, hoe heeft u dit advies verwerkt in uw besluit? Zo nee, kunt u onderbouwen waarom de voorgestelde actieve provisietransparantie wel voldoet aan Europese regelgeving op het gebied van verzekeringsdistributie en platformregulering?

“Klopt het dat uit de onderliggende stukken blijkt dat actieve provisietransparantie tot een onwenselijk informatieoverschot voor consumenten op de verzekeringsmarkt kan leiden? Zo ja, hoe heeft u die verwachting meegewogen in de door u voorgestelde vormgeving van actieve provisietransparantie? Zo nee, kunt u toelichten hoe de door u voorgestelde actieve provisietransparantie niet tot een dergelijk informatie-overschot zou leiden?

“Klopt het dat uit de onderliggende stukken blijkt dat actieve provisietransparantie tot minder concurrentie op de verzekeringsmarkt kan leiden? Zo ja, hoe heeft u die rationale meegewogen in de door u voorgestelde vormgeving van actieve provisietransparantie? Zo nee, kunt u toelichten hoe de door u voorgestelde actieve provisietransparantie niet tot verminderde concurrentie op de verzekeringsmarkt zou leiden?

“Wilt u toezeggen dat u geen vervolgstappen zet voordat u deze vragen heeft beantwoord en de Kamer daarover eventueel heeft kunnen debatteren?”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Frank Jacobs - JacobsVerzekerd 15 december 2021

Heeft de minister zich de vraag gesteld of er hier een probleem zit in de markt wat moet worden opgelost? Zo ja dan bent u tot de conclusies gekomen dat er geen probleem is. Zo nee, dan stelt u zich a.u.b. deze vraag zodat u tot de conclusie komt dat het eigelijk zo gek nog niet is geregeld momenteel. Chapeau voor kamerlid Hammelburg voor de gestelde vragen!

Gerda Ketels - n.v.t. 13 december 2021

Zeer terecht gestelde kritische vragen door dit D66-kamerlid! Redactie Vvp-online: dankjewel voor de transparante plaatsing hiervan

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 13 december 2021

De juiste vragen.

Berend Tooms - Tooms Beheer 13 december 2021

Heeft zich goed bij laten fluisteren. Wel een vermoeden door wie. Voor ongeorganiseerden nog steeds onvoldoende redenen om eens lid te worden??

Paul Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 13 december 2021

Vinger op de zere plek.....!

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...

VVP-poll:  invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

VVP-poll: invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

Actieve provisietransparantie gaat er nu snel van komen. Dat zegt Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle stakeholders over de vormgeving...

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz verwacht dat de invoering van actieve provisietransparantie nu snel realiteit wordt. Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...