Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Gevarendriehoek via Pixabay

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt de kantonrechter in een zaak die de Anwb heeft aangespannen.

De kantonrechter houdt iedere beslissing aan tot de ANWB op het eindvonnis heeft gereageerd.

Uit de gestelde feiten en omstandigheden leidt de kantonrechter af dat “gedaagde telefonisch (uitsluitend) heeft verzocht om pechhulp. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde eveneens heeft verzocht om een verzekeringsovereenkomst voor de duur van minimaal een jaar. Dat laatste heeft eiseres kennelijk aan gedaagde opgelegd.

“Artikel 4:63a lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het verbod op koppelverkoop: als een verzekering een aanvulling is op de levering van een dienst als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, dan moet de mogelijkheid worden geboden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dit artikel is geïmplementeerd naar aanleiding van Richtlijn 2016/97/EU betreffende verzekeringsdistributie, welke richtlijn onder meer tot doel heeft het niveau van consumentenbescherming te verhogen, waarbij de lidstaten ter realisatie van dat doel dienen te voorzien in maatregelen die doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn.

“De door eiseres verplicht gestelde verzekeringsovereenkomst, terwijl gedaagde die met pech langs de weg stond slechts verzocht om dienstverlening (pechhulp), is aan te merken als (een niet toegestane) koppelverkoop als bedoeld in artikel 4:63a lid 1 Wft. De verzekering die eiseres verplicht stelt is immers een aanvulling op de levering van een dienst, te weten pechhulp, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst. In dat geval had eiseres gedaagde de mogelijkheid moeten bieden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dat is hier niet gebeurd, nu in de dagvaarding is gesteld dat eiseres geen pechhulp verleent aan personen die niet ook een (ANWB-lidmaatschap met) verzekeringsovereenkomst hebben gesloten.”

Des te kwalijker

De kantonrechter is “voorshands van oordeel dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193b lid 2 onder a BW. Eiseres handelde in strijd met vereisten van professionele toewijding door pechhulp niet afzonderlijk aan te bieden, maar gedaagde te verplichten om ook een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, terwijl dat een niet toegestane koppelverkoop in de zin van artikel 4:63a lid 1 Wft is. De omstandigheden waaronder dit gebeurde, gedaagde die met pech langs de weg stond en in een noodsituatie verkeerde, maken dit des te kwalijker. Overeenkomsten die zijn gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk zijn vernietigbaar.”

De kantonrechter is daarom voornemens om de (verplichte) sluiting van de verzekeringsovereenkomst ambtshalve te vernietigen. Nu niet eerder op deze wijze is geoordeeld, wordt eiseres echter in de gelegenheid gesteld om te reageren op hetgeen in dit vonnis is overwogen. De zaak wordt hiervoor verwezen naar de rol. Iedere beslissing wordt aangehouden tot het eindvonnis.

Reactie toevoegen

 
Meer over
De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

ANWB gaat samenwerking aan met Zego

ANWB gaat samenwerking aan met Zego

Insurtech Zego en ANWB gaan een samenwerking aan om zakelijke wagenparken zo goed mogelijk te ondersteunen. Zego biedt een wagenparkverzekering, waarbij rijgedrag...

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...