Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Gevarendriehoek via Pixabay

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt de kantonrechter in een zaak die de Anwb heeft aangespannen.

De kantonrechter houdt iedere beslissing aan tot de ANWB op het eindvonnis heeft gereageerd.

Uit de gestelde feiten en omstandigheden leidt de kantonrechter af dat “gedaagde telefonisch (uitsluitend) heeft verzocht om pechhulp. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde eveneens heeft verzocht om een verzekeringsovereenkomst voor de duur van minimaal een jaar. Dat laatste heeft eiseres kennelijk aan gedaagde opgelegd.

“Artikel 4:63a lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het verbod op koppelverkoop: als een verzekering een aanvulling is op de levering van een dienst als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, dan moet de mogelijkheid worden geboden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dit artikel is geïmplementeerd naar aanleiding van Richtlijn 2016/97/EU betreffende verzekeringsdistributie, welke richtlijn onder meer tot doel heeft het niveau van consumentenbescherming te verhogen, waarbij de lidstaten ter realisatie van dat doel dienen te voorzien in maatregelen die doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn.

“De door eiseres verplicht gestelde verzekeringsovereenkomst, terwijl gedaagde die met pech langs de weg stond slechts verzocht om dienstverlening (pechhulp), is aan te merken als (een niet toegestane) koppelverkoop als bedoeld in artikel 4:63a lid 1 Wft. De verzekering die eiseres verplicht stelt is immers een aanvulling op de levering van een dienst, te weten pechhulp, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst. In dat geval had eiseres gedaagde de mogelijkheid moeten bieden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dat is hier niet gebeurd, nu in de dagvaarding is gesteld dat eiseres geen pechhulp verleent aan personen die niet ook een (ANWB-lidmaatschap met) verzekeringsovereenkomst hebben gesloten.”

Des te kwalijker

De kantonrechter is “voorshands van oordeel dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193b lid 2 onder a BW. Eiseres handelde in strijd met vereisten van professionele toewijding door pechhulp niet afzonderlijk aan te bieden, maar gedaagde te verplichten om ook een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, terwijl dat een niet toegestane koppelverkoop in de zin van artikel 4:63a lid 1 Wft is. De omstandigheden waaronder dit gebeurde, gedaagde die met pech langs de weg stond en in een noodsituatie verkeerde, maken dit des te kwalijker. Overeenkomsten die zijn gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk zijn vernietigbaar.”

De kantonrechter is daarom voornemens om de (verplichte) sluiting van de verzekeringsovereenkomst ambtshalve te vernietigen. Nu niet eerder op deze wijze is geoordeeld, wordt eiseres echter in de gelegenheid gesteld om te reageren op hetgeen in dit vonnis is overwogen. De zaak wordt hiervoor verwezen naar de rol. Iedere beslissing wordt aangehouden tot het eindvonnis.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

Rechtbank slaat eis Golden Egg stuk

(Rechtspraak) Losse bouwmaterialen kunnen niet aangemerkt worden als functionele inrichting. Geen verzekeringsdekking na brandschade. Op 16 april 2020 is brand...

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

(Rechtspraak) Een pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij bespreekt de pizzeria (op grond van artikel 7:658 BW subsidiair artikel...

Oranje bitter…

Oranje bitter…

(Rechtspraak) NN moet 44.800 euro meer vergoeden aan een organisatie van evenementen dan zij in eerste instantie deed. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Den Haag. In...

Vermoeden van ADHD volstaat om aanvraag af te mogen wijzen

Vermoeden van ADHD volstaat om aanvraag af te mogen wijzen

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep luidt het oordeel dat appellant zich had moeten realiseren dat zijn klachten - concentratieproblemen, onrust en impulsiviteit -...

Tussenpersoon is geen medisch adviseur

Tussenpersoon is geen medisch adviseur

(Rechtspraak) Eiser – beticht van schending van de mededelingsplicht - stelt zich op het standpunt dat het op de weg van de tussenpersoon had gelegen om hem...

Verzekeraar mag tijd nemen om verzwijging aan te tonen

Verzekeraar mag tijd nemen om verzwijging aan te tonen

(Rechtspraak) Het gaat in deze zaak om de vraag op welk moment de termijn van twee maanden begint te lopen waarbinnen een verzekeraar een beroep op verzwijging kan...

Adviseur laat veel steken vallen, moet 2,5 ton vergoeden

Adviseur laat veel steken vallen, moet 2,5 ton vergoeden

(Rechtspraak) Een financieel adviseur liet nogal wat steken vallen: onderverzekering, ontbreken milieuschadeverzekering, inventarisverzekering, rechtsbijstandsverzekering...

Unigarant struikelt over ‘bostuin’

Unigarant struikelt over ‘bostuin’

(Rechtspraak) Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch laat Unigarant in hoger beroep alsnog 139.000 tuiinschade vergoeden. Anders dan Unigarant meent, sloten de polisvoorwaarden...

Vechtend over straat na verkoop assurantieportefeuille

Vechtend over straat na verkoop assurantieportefeuille

(Rechtspraak) De gemoederen tussen een verkoper en koper van een assurantieportefeuille liepen zo hoog op dat het tot een fysieke confrontatie kwam, waarbij de directeur...

Tussenpersoon meer dan doorgeefluik, had moeten wijzen op verandering dekking

Tussenpersoon meer dan doorgeefluik, had moeten wijzen op verandering dekking

(Rechtspraak) Rabobank heeft klant niet geïnformeerd over wijziging polisdekking Interpolis, waarbij asbestschade werd uitgesloten. Rabobank veroordeeld tot...