Kifid: aansprakelijkheid tussenpersoon erkend door reactie BAV-verzekeraar

euro's 6 via Pixabay

Met haar mededelingen heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar naar het oordeel van de Geschillencommissie namens de tussenpersoon aansprakelijkheid erkend voor het niet tijdig overboeken van het kapitaal van de lijfrenteverzekering naar de lijfrentespaarrekening. Dat stelt de Geschillencommissie in tussenuitspraak GC 2022-0964B).

De tussenpersoon zocht contact met zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Deze schreef op 30 augustus 2021: “Op zich zijn wij het met u eens dat verzekerde meer had kunnen doen om er zeker van te zijn dat de gevraagde omzetting bij a.s.r. was verwerkt en dat het lijfrentekapitaal inderdaad op de spaarrekening was gestort. Verzekerde is onzes inziens dan ook (ten dele) aansprakelijk voor de door uw cliënt geleden schade. (…) Gezien het voorgaande menen wij dat de eigen schuld van de zijde van uw cliënt kan worden gesteld op 50 procent zodat verzekerde slechts voor de overige 50 procent aansprakelijk is.”

Hiermee is naar de mening van de commissie aansprakelijkheid erkend. Het staat de tussenpersoon niet vrij, aldus de commissie, om zonder meer terug te komen op deze erkenning. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de tussenpersoon in dit verband enkel aangegeven dat de erkenning mogelijk is gebaseerd op onvoldoende informatie. De commissie is van oordeel dat de tussenpersoon hiermee onvoldoende heeft gesteld om niet aan de erkenning te worden houden. “De aansprakelijkheidsvraag kan verder onbesproken blijven”, schrijft de commissie.

De Geschillencommissie is van oordeel dat de tussenpersoon 75 procent van de schade van de consument als gevolg van de niet tijdige overdracht van het kapitaal van de lijfrenteverzekering moet vergoeden (zie verder het bericht ‘Gebrek aan actie tussenpersoon weegt zwaarder dan gebrek aan actie consument’).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 3 augustus 2023

Beetje kort door de bocht van de commissie. Het gaat om twee verschillende juridische entiteiten. Dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in relatie tot haar verzekerde een standpunt in neemt is alleen van toepassing op de relatie verzekeraar verzekerde. De benadeelde derde heeft hier geen rechtstreeks verhaalsrecht op de verzekeraar. Het gaat de commissie al helemaal niet aan wat de verzekeraar vindt of niet. De klacht gaat over de relatie intermediair en haar client. Tot daar reiken de feiten.

Meer over
Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...