Kifid: aansprakelijkheid tussenpersoon erkend door reactie BAV-verzekeraar

euro's 6 via Pixabay

Met haar mededelingen heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar naar het oordeel van de Geschillencommissie namens de tussenpersoon aansprakelijkheid erkend voor het niet tijdig overboeken van het kapitaal van de lijfrenteverzekering naar de lijfrentespaarrekening. Dat stelt de Geschillencommissie in tussenuitspraak GC 2022-0964B).

De tussenpersoon zocht contact met zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Deze schreef op 30 augustus 2021: “Op zich zijn wij het met u eens dat verzekerde meer had kunnen doen om er zeker van te zijn dat de gevraagde omzetting bij a.s.r. was verwerkt en dat het lijfrentekapitaal inderdaad op de spaarrekening was gestort. Verzekerde is onzes inziens dan ook (ten dele) aansprakelijk voor de door uw cliënt geleden schade. (…) Gezien het voorgaande menen wij dat de eigen schuld van de zijde van uw cliënt kan worden gesteld op 50 procent zodat verzekerde slechts voor de overige 50 procent aansprakelijk is.”

Hiermee is naar de mening van de commissie aansprakelijkheid erkend. Het staat de tussenpersoon niet vrij, aldus de commissie, om zonder meer terug te komen op deze erkenning. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de tussenpersoon in dit verband enkel aangegeven dat de erkenning mogelijk is gebaseerd op onvoldoende informatie. De commissie is van oordeel dat de tussenpersoon hiermee onvoldoende heeft gesteld om niet aan de erkenning te worden houden. “De aansprakelijkheidsvraag kan verder onbesproken blijven”, schrijft de commissie.

De Geschillencommissie is van oordeel dat de tussenpersoon 75 procent van de schade van de consument als gevolg van de niet tijdige overdracht van het kapitaal van de lijfrenteverzekering moet vergoeden (zie verder het bericht ‘Gebrek aan actie tussenpersoon weegt zwaarder dan gebrek aan actie consument’).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 3 augustus 2023

Beetje kort door de bocht van de commissie. Het gaat om twee verschillende juridische entiteiten. Dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in relatie tot haar verzekerde een standpunt in neemt is alleen van toepassing op de relatie verzekeraar verzekerde. De benadeelde derde heeft hier geen rechtstreeks verhaalsrecht op de verzekeraar. Het gaat de commissie al helemaal niet aan wat de verzekeraar vindt of niet. De klacht gaat over de relatie intermediair en haar client. Tot daar reiken de feiten.

Meer over
Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0041) De Commissie van Beroep van Kifid vindt anders dan de Geschillencommissie dat een Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame informatiedrager....

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0482) Vertraging kan de hypotheekadviseur niet verweten worden in drukke markttijden. "De adviseur heeft zijn best gedaan om de initiële...

Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...