Kifid: aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2022-0684, bindend) Consumenten hebben een klacht ingediend over de registraties in het CKI. De consumenten willen hun hypothecaire geldlening verhogen en daarmee het krediet bij InterBank waartegen de klacht gericht is, aflossen. Daarmee willen zij hun maandlasten verlagen. De bank van hun hypothecaire geldlening heeft gezegd dat de BKR-registraties in de weg staan aan een verhoging van de hypothecaire geldlening. Daarom vorderen zij verwijdering van de registraties. De bank heeft dit verzoek afgewezen.

Wat is er gebeurd? In 2013 hebben de consumenten een doorlopend krediet afgesloten bij een rechtsvoorganger van InterBank. Er waren betalingsachterstanden, maar die zijn in 2020 achter de rug.  Eind 2020 hebben de consumenten een verzoek tot verlaging van het termijnbedrag ingediend, omdat zij vanwege een veranderde financiële situatie niet meer aan hun contractvoorwaarden konden voldoen. De bank heeft bij de consumenten stukken opgevraagd over hun inkomsten en lasten. Na bestudering van deze stukken, heeft de bank het verzoek tot wijziging van de maandlast afgewezen, omdat de consumenten volgens de bank voldoende ruimte hadden om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

Begin 2021 ontstond er weer een achterstand in de betalingen voor het krediet. Deze achterstand heeft de bank in maart 2021 geregistreerd met een code A in het CKI. In april 2021 is de achterstand hersteld en heeft de bank een code H laten registeren. Hierna hebben de consumenten nog tweemaal de bank verzocht om een verlaging van de maandlasten, maar de bank wees ook deze verzoeken af. De consumenten hebben contact opgenomen met de bank waar zij hun hypothecaire geldlening hebben afgesloten, met het verzoek om hun hypothecaire geldlening te verhogen. Dat wordt geweigerd vanwege de BKR-meldingen.

De commissie is van oordeel dat de BKR-registraties onder de gegeven omstandigheden niet verwijderd moeten worden. Het verzoek tot verwijdering van de BKR-registraties wordt daarom afgewezen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Goedhart - Stichting Geldbelangen 24 augustus 2022

Hieruit blijkt weer extra dat de menselijke maat in de financiële dienstverlening volledig is verdwenen. BKR noteringen zijn 'slechts 'een signaal. De hypotheekverstrekker kan zien wat er gebeurd is. En met een beetje uitleg van de klant gewoon zaken doen. Geen wet of regel die hem dat verbiedt.

Paul Schoo - Platter-Schoo 24 augustus 2022

Als de klant de boete betaald. Dan heeft de bank geen verlies. BKR handhaven zijn dan toch gewoon arrogante pesterijtjes. Een fatsoenlijke bank onwaardig.

Manfred van Kapel - Finanplaza 24 augustus 2022

Daarnaast is het ook geen goed advies om het krediet in de hypotheek op te nemen. Zo zitten nog jaren vast aan deze schuld.

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

(Kifid-uitspraak GC 2023-0379, bindend) De Geschillencommissie Kifid is van oordeel dat verzekeraar Rhion de persoonsgegevens van de consument ten onrechte heeft...

Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

(Uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0892) Kifid heeft meerdere klachten ontvangen over het besluit van Triodos om de handel in certificaten Triodos langdurig...

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0777, bindend) De consument heeft zijn levensverzekering met een garantiekapitaal in 1998 omgezet naar een beleggingsverzekering. Hierdoor...

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt is benoemd als lid van de Geschillencommissie. Hij vervult deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie zijn niet werkzaam...

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0696, bindend) Een consument heeft een klacht ingediend over de registraties in het CKI en gesteld dat de registraties niet proportioneel...

Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2022-0679, bindend) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft DeGiro de consument verzocht om het online formulier 'Declaratie herkomst...

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

(Kifid-uitspraak Commissie van Beroep 2022-0006) Consumenten klagen over de door adviseur Vogelaar Advies verstrekte informatie ten tijde van de totstandkoming van...