Kifid: aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2022-0684, bindend) Consumenten hebben een klacht ingediend over de registraties in het CKI. De consumenten willen hun hypothecaire geldlening verhogen en daarmee het krediet bij InterBank waartegen de klacht gericht is, aflossen. Daarmee willen zij hun maandlasten verlagen. De bank van hun hypothecaire geldlening heeft gezegd dat de BKR-registraties in de weg staan aan een verhoging van de hypothecaire geldlening. Daarom vorderen zij verwijdering van de registraties. De bank heeft dit verzoek afgewezen.

Wat is er gebeurd? In 2013 hebben de consumenten een doorlopend krediet afgesloten bij een rechtsvoorganger van InterBank. Er waren betalingsachterstanden, maar die zijn in 2020 achter de rug.  Eind 2020 hebben de consumenten een verzoek tot verlaging van het termijnbedrag ingediend, omdat zij vanwege een veranderde financiële situatie niet meer aan hun contractvoorwaarden konden voldoen. De bank heeft bij de consumenten stukken opgevraagd over hun inkomsten en lasten. Na bestudering van deze stukken, heeft de bank het verzoek tot wijziging van de maandlast afgewezen, omdat de consumenten volgens de bank voldoende ruimte hadden om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

Begin 2021 ontstond er weer een achterstand in de betalingen voor het krediet. Deze achterstand heeft de bank in maart 2021 geregistreerd met een code A in het CKI. In april 2021 is de achterstand hersteld en heeft de bank een code H laten registeren. Hierna hebben de consumenten nog tweemaal de bank verzocht om een verlaging van de maandlasten, maar de bank wees ook deze verzoeken af. De consumenten hebben contact opgenomen met de bank waar zij hun hypothecaire geldlening hebben afgesloten, met het verzoek om hun hypothecaire geldlening te verhogen. Dat wordt geweigerd vanwege de BKR-meldingen.

De commissie is van oordeel dat de BKR-registraties onder de gegeven omstandigheden niet verwijderd moeten worden. Het verzoek tot verwijdering van de BKR-registraties wordt daarom afgewezen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Goedhart - Stichting Geldbelangen 24 augustus 2022

Hieruit blijkt weer extra dat de menselijke maat in de financiële dienstverlening volledig is verdwenen. BKR noteringen zijn 'slechts 'een signaal. De hypotheekverstrekker kan zien wat er gebeurd is. En met een beetje uitleg van de klant gewoon zaken doen. Geen wet of regel die hem dat verbiedt.

Paul Schoo - Platter-Schoo 24 augustus 2022

Als de klant de boete betaald. Dan heeft de bank geen verlies. BKR handhaven zijn dan toch gewoon arrogante pesterijtjes. Een fatsoenlijke bank onwaardig.

Manfred van Kapel - Finanplaza 24 augustus 2022

Daarnaast is het ook geen goed advies om het krediet in de hypotheek op te nemen. Zo zitten nog jaren vast aan deze schuld.

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...