Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0389) Bij broker DEGIRO konden minderjarigen (via hun ouders) beleggingsdiensten afnemen. De broker fuseert met een Duitse bank. Enige tijd na de fusie zegt de broker de overeenkomsten met de minderjarige consumenten op omdat zij geen bankrekeningen verstrekt aan minderjarigen. In deze procedure hebben drie minderjarigen zich daarover beklaagd.

De Geschillencommissie oordeelt dat de broker de overeenkomst met deze minderjarigen mocht opzeggen, maar onvoldoende rekening heeft gehouden met hun belangen. De broker had een langere opzeggingstermijn moeten gebruiken en zo de nadelige gevolgen voor de minderjarigen kunnen beperken. Vanwege de te korte opzeggingstermijn moet de broker een schadevergoeding betalen van respectievelijk 300, 300 en 150 euro.

De vader van drie minderjarigen stuurt in de periode 2016-2018 een ingevuld acceptatieformulier aan de broker. Het doel is een beleggingsportefeuille realiseren voor zijn drie kinderen met een lange beleggingshorizon. De drie minderjarigen worden als klant geaccepteerd. In het voorjaar van 2021 krijgt de vader van zijn broker bericht over de fusie met de Duitse bank flatex. Daarin staat vermeld dat ‘de overeenkomst volledig van kracht blijft en in essentie gelijk’. In februari 2022 meldt de broker echter dat de overeenkomst met de minderjarigen wordt opgezegd. Als reden wordt vermeld dat de broker aan minderjarigen de voor een beleggingsrekening vereiste bankrekening niet kan verstrekken. De (ouders van de) minderjarigen krijgen ongeveer drie maanden (tot 15 mei 2022) de tijd om te zorgen dat er op de rekeningen geen beleggingen meer staan. Mochten er toch nog beleggingen zijn, dan zal de broker die verkopen. In juli 2022 zijn de beleggingen door de broker verkocht. De vader beklaagt zich namens zijn kinderen bij Kifid over ontoereikende en onjuiste informatie over de gevolgen van de fusie. Hij wil dat de broker de drie beleggingsrekeningen heropent en de schade vergoedt.

Volgens de geldende voorwaarden mogen beide partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Voor de broker geldt een opzegtermijn van twee maanden. Staan er dan nog beleggingen op de rekening, dan mag de broker die verkopen. De broker heeft in deze klachtzaak in lijn met die voorwaarden gehandeld. Van de broker kan ook niet worden verlangd dat de rekeningen worden heropend, aldus de Geschillencommissie.

Wel oordeelt de Geschillencommissie dat bij de opzegging onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de minderjarigen. De vader heeft een poging gedaan om met de broker tot een praktische oplossing te komen. De vader moest zelf een broker zien te vinden die nog wel beleggingsrekeningen voor minderjarigen aanbiedt. De broker heeft geen informatie gegeven die (de vader van) de minderjarigen op weg kon helpen met de beslissing om de beleggingen over te boeken of ze te verkopen. Daarbij weegt de Geschillencommissie mee dat de rekeninghouders minderjarig zijn en dat hun belangen door hun wettelijke vertegenwoordigers worden behartigd. Met het oog op die taak hebben wettelijke vertegenwoordigers voldoende tijd en informatie nodig om een weloverwogen keuze te kunnen maken. De broker had in het belang van de minderjarigen voldoende antwoord moeten geven op de vragen van de vader én meer tijd moeten gunnen voor het nemen van een beslissing. De Geschillencommissie concludeert dat een opzeggingstermijn eindigend op 31 december 2022 voldoende zou zijn geweest.

De Geschillencommissie oordeelt dat de broker schade moet vergoeden voor zover die het gevolg is van de te korte opzeggingstermijn. De schadevergoeding voor de drie minderjarigen komt uit op een bedrag van respectievelijk 300, 300 en 150 euro plus wettelijke rente.

Reactie toevoegen

 
Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....