Kifid: kenteken gestolen auto op naam zoon, vordering wordt afgewezen

Kifid 2017 (deel logo)

Een bij ASR verzekerde auto wordt gestolen en de consument meldt dit bij de gevolmachtigde van de verzekeraar.  Het kenteken blijkt echter op naam van de zoon van de consument te staan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in de mondelinge uitspraak nr. 2021-0564 dat de verzekeraar terecht zich op uitsluiting mocht beroepen. De vordering van de consument (diefstalschade van 8.000 euro) wordt afgewezen.

Kifid: "Het staat de verzekeraar vrij om de omvang van de dekking te bepalen. Zie de uitspraak van de Hoge Raad van 9 juni 2006, ook wel genoemd het Zweeftoestelarrest1. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een beroep op een primaire dekkingsbepaling zoals deze uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zie de hiervoor genoemde Hoge Raad uitspraak. Naar het oordeel van de commissie is van dergelijke omstandigheden in dit geval geen sprake. Het enkele feit dat de uitsluiting alleen in de verzekeringsvoorwaarden staat en niet genoemd is op het polisblad, is niet voldoende, zeker nu het een niet ongebruikelijke uitsluiting betreft.Ook geldt er geen onderzoeksplicht van de verzekeraar ten aanzien van het kentekenhouderschap. In het arrest van de Hoge Raad van 15 november 1957, ook wel genoemd Baris/Riezenkamp2is overwogen dat een partij mag uitgaan van de juistheid van de gegevens die door zijn wederpartij zijn aangeleverd. De conclusie is derhalve dat de vordering van de consument moet worden afgewezen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....