Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar tijdens de aanvraag, maar krijgen geen gelijk. De vordering van 15.000 euro wordt afgewezen.

De consumenten hebben een woning aangekocht en hebben voor de financiering daarvan een renteaanbod bij de geldverstrekker aangevraagd met behulp van hun hypotheekadviseur. In de financieringsaanvraag staat dat het geslacht van de eerste aanvrager mannelijk is en het geslacht van de tweede aanvrager vrouwelijk is. De consumenten hebben het renteaanbod van 19 september 2022 voor akkoord ondertekend en tijdig naar de geldverstrekker teruggestuurd. In het renteaanbod hebben de consumenten enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is aangegeven dat de tweede aanvrager ook een man is. De consumenten zijn een tweeling en hebben de
woning samen aangekocht.

In de Hypotheekgids van de geldverstrekker staat dat financieringen in familieverband niet worden verstrekt, met uitzondering van echtgenoten. De geldverstrekker heeft toegelicht dat na de ontvangst van de laatste opgevraagde
stukken op vrijdag 2 december 2022 de financieringsaanvraag op woensdag 7 december 2022 is beoordeeld. De financieringsaanvraag is toen afgewezen omdat vastgesteld werd dat er sprake was van een familierelatie. Het transport van de woning stond gepland op 15 december 2022.

De consumenten hebben vervolgens in allerijl elders een financiering verkregen en de woning op 15 december 2022 kunnen afnemen.

De twee consumenten klager erover dat de geldverstrekker pas op 7 december 2022 en daarmee kort vóór de geplande overdracht van de woning liet weten geen financiering te kunnen verstrekken omdat niet was voldaan aan de acceptatievoorwaarden. De consumenten nemen het de geldverstrekker zeer kwalijk dat deze dit niet direct na de ontvangst van het ondertekende renteaanbod heeft geconstateerd. De consumenten stellen dat zij alle gevraagde gegevens tijdig aan het dossier hebben toegevoegd.

 Na de afwijzing van de financieringsaanvraag door de geldverstrekker hebben de consumenten met enorme spoed elders een financiering moeten aanvragen. Dit is gelukt maar leidde niet alleen tot veel stress maar ook tot hogere lasten. Daarbij konden ze vanwege de gestegen rente minder geld lenen en moesten ze eigen middelen inzetten. Met deze handelwijze heeft de geldverstrekker hen fors benadeeld, aldus de consumenten. De consumenten stellen zich daarom op het standpunt dat de geldverstrekker aansprakelijk is voor de door hen geleden schade. Zij hebben hun schade begroot op 15.000 euro. Daarbij vorderen de consumenten wettelijke rente.

De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is en de daarop gebaseerde vordering moet worden afgewezen. De geldverstrekker heeft de klacht van de consumenten gemotiveerd weersproken. Allereerst heeft de geldverstrekker opgemerkt dat een renteaanbod geen garanties biedt voor het verkrijgen van een aangevraagde financiering. De geldverstrekker heeft hieraan toegevoegd dat een aanvraag pas wordt beoordeeld op het moment dat alle gevraagde stukken zijn ontvangen. En dat dit het geval was op 2 december 2022 waarna drie werkdagen later op 7 december 2022 de aanvraag is beoordeeld. Op dat moment is vastgesteld dat er sprake was van een familierelatie en is de aanvraag afgewezen.

Verder heeft de geldverstrekker erop gewezen dat in haar Hypotheekgids de acceptatievoorwaarden staan. En dat deze gids te allen tijde door adviseurs is te raadplegen, ook vóór het indienen van een financieringsaanvraag. De geldverstrekker heeft ook nog opgemerkt dat in de financieringsaanvraag bij de eerste aanvrager het mannelijk geslacht stond genoteerd en bij de tweede aanvrager het vrouwelijke geslacht stond. Op basis hiervan heeft de geldverstrekker het renteaanbod uitgebracht.

De geldverstrekker vindt het heel vervelend voor de consumenten dat ze vlak voor de overdracht van de woning wisten dat geen financiering werd verstrekt. Als in de financieringsaanvraag had gestaan dat het een familierelatie betrof en/of de gevraagde documenten eerder waren ontvangen, dan had zij de financiering eerder kunnen
afwijzen.

De commissie is van oordeel dat mede gelet op wat de geldverstrekker heeft aangevoerd, niet vast is komen te staan dat zij misbruik heeft gemaakt van haar contracts- en beleidsvrijheid of heeft gehandeld in strijd met de wet. Om te beginnen omdat een renteaanbod de geldverstrekker niet verplicht tot het verstrekken van de aangevraagde financiering. Met een renteaanbod wordt de rente onder voorwaarden en voor een bepaalde periode ‘vastgezet’.

Daarnaast kan de vordering van de consumenten niet worden toegewezen omdat de bank de financieringsaanvraag is gaan beoordelen na completering van het dossier. Hierbij wordt van belang geacht dat op geen enkel moment tussen de aanvraag en de beoordeling door de geldverstrekker is toegezegd dat de consumenten een definitief offerteaanbod zouden krijgen. En ook dat het bewaken van de tijdslijnen voor het verkrijgen van de gewenste financiering de verantwoordelijkheid is van de consumenten of hun hypotheekadviseur.

Bovendien kan de vordering van de consumenten niet worden toegewezen omdat in de Hypotheekgids van de geldverstrekker uitdrukkelijk staat dat geen financieringen in familieverband worden verstrekt. En tot slot kan de
vordering van de consumenten niet worden toegewezen omdat de geldverstrekker met het uitbrengen van een renteaanbod zich niet heeft verplicht tot het aanbieden van een offerte.

Het is om al deze redenen dat de klacht van de consumenten ongegrond moet worden geacht. En de commissie niet toekomt aan het beoordelen van de gestelde schade.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....