Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor het tussen partijen niet tot een overeenkomst is gekomen. Het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bepaalt dat een klacht slechts behandelbaar is in het geval dat de consumenten een financiële dienst van de bank afnemen. Nu er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, nemen de consumenten ook geen financiële dienst af van de bank. De klacht is daarom niet behandelbaar. Ten overvloede overweegt de Geschillencommissie dat de klacht ook inhoudelijk ongegrond zou zijn geweest.

De commissie: “Anders dan de consumenten, meent de commissie dat de bank wel met hen heeft meegedacht en zich ook coulant jegens hen heeft opgesteld door de geldigheidsduur van het renteaanbod tot twee keer toe te verlengen. Uit het dossier blijkt dat de bank, hoewel het renteaanbod op 16 juni 2022 verliep, dit eerst tot 15 augustus 2022 en later tot 1 september 2022 heeft verlengd. Het feit dat de consumenten de door de bank gevraagde stukken niet binnen de door de bank gestelde termijn konden aanleveren, ligt binnen hun risicosfeer.

“Naar het oordeel van de commissie blijkt uit de zin ‘Het renteaanbod zou geldig zijn tot en met 16 juni, deze is reeds verlengd tot 01-09-2022.’ voldoende duidelijk dat er sprake was van een ‘harde datum’ zeker gelet op de omstandigheid dat de geldigheidsduur al was verlengd. De bank heeft de consumenten op 22 augustus 2022 nog een keer in de gelegenheid gesteld hun aanvraag te onderbouwen. Vaststaat dat de bank daarbij een duidelijk voorbehoud heeft gemaakt. Van een toezegging is niet gebleken zodat de consumenten er niet gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat de bank een lening zou verstrekken.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...