Kifid laat verzekeraar excuses maken

Parijs via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man van de consument naar Nederland. Als gevolg daarvan zijn de consument en zijn man ruim anderhalve week langer in Frankrijk moeten blijven. De consument vordert vergoeding van de door hem gemaakte extra reis- en verblijfkosten. De Geschillencommissie is van oordeel dat de door consument gemaakte extra reis- en verblijfkosten op grond van de voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie overweegt dat “niet duidelijk is dat wanneer ‘een familielid of inwonende levenspartner’ als bedoeld in punt 3 van module B tevens ‘verzekerde’ is op de polis punt 3 niet van toepassing is. Naar het oordeel van de commissie sluit het een, het ander niet uit. Van belang hierbij is dat de begrippen ‘familielid’ en ‘inwonende levenspartner’ niet zijn gedefinieerd in de voorwaarden. Het enkele feit dat de man van de consument tevens verzekerde is, betekent daarom niet dat punt 3 van module B niet van toepassing is. Dat het familielid of de inwonende levenspartner zich in Nederland zou moeten bevinden – zoals door de verzekeraar gesteld – is niet terug te lezen in de voorwaarden. De verzekeraar heeft niet aangevoerd dat er andere redenen zijn om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden van punt 3 van module B is voldaan.

De commissie laat de verzekeraar 300 euro vergoeden én excuses maken: “De consument heeft verder excuses gevorderd van de verzekeraar. De commissie is van oordeel dat het de verzekeraar zou sieren om alsnog excuses aan de consument aan te bieden nu er ten onrechte dekking is geweigerd aan de consument.”

De consument vorderde in totaal een bedrag van 1.756,02 euro aan extra reis-en verblijf-
kosten.

De commissie: “De consument heeft, ook nadat de commissie hier meerdere malen om heeft gevraagd, nagelaten om alle door hem gevorderde schadebedragen met stukken te onderbouwen. Omdat de commissie wel duidelijk is dat de consument extra kosten heeft gemaakt, stelt zij de schade ex aequo et bono vast op een bedrag van 300 euro. De commissie heeft hierbij rekening gehouden met het door de verzekeraar aan de consument vergoede bedrag van 1.500 euro.” (De verzekeraar heeft gezien de ernst van de situatie en de bijzondere emotionele impact voor de consument en zijn man de maximale termijn van zeven dagen waarover extra verblijfkosten kunnen worden geclaimd verlengd tot de gehele periode waarin bemiddeling door VHD heeft plaatsgevonden en een bedrag van 1.500 euro aan de consument vergoed.)

Reactie toevoegen

 
Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...

Twee keer niet genoten…

Twee keer niet genoten…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0644) De echtgenote van de consument heeft zich verstapt tijdens hun rondreis in Thailand en daardoor rugpijn gekregen. In overleg met de...

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...