Kifid laat verzekeraar excuses maken

Parijs via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man van de consument naar Nederland. Als gevolg daarvan zijn de consument en zijn man ruim anderhalve week langer in Frankrijk moeten blijven. De consument vordert vergoeding van de door hem gemaakte extra reis- en verblijfkosten. De Geschillencommissie is van oordeel dat de door consument gemaakte extra reis- en verblijfkosten op grond van de voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie overweegt dat “niet duidelijk is dat wanneer ‘een familielid of inwonende levenspartner’ als bedoeld in punt 3 van module B tevens ‘verzekerde’ is op de polis punt 3 niet van toepassing is. Naar het oordeel van de commissie sluit het een, het ander niet uit. Van belang hierbij is dat de begrippen ‘familielid’ en ‘inwonende levenspartner’ niet zijn gedefinieerd in de voorwaarden. Het enkele feit dat de man van de consument tevens verzekerde is, betekent daarom niet dat punt 3 van module B niet van toepassing is. Dat het familielid of de inwonende levenspartner zich in Nederland zou moeten bevinden – zoals door de verzekeraar gesteld – is niet terug te lezen in de voorwaarden. De verzekeraar heeft niet aangevoerd dat er andere redenen zijn om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden van punt 3 van module B is voldaan.

De commissie laat de verzekeraar 300 euro vergoeden én excuses maken: “De consument heeft verder excuses gevorderd van de verzekeraar. De commissie is van oordeel dat het de verzekeraar zou sieren om alsnog excuses aan de consument aan te bieden nu er ten onrechte dekking is geweigerd aan de consument.”

De consument vorderde in totaal een bedrag van 1.756,02 euro aan extra reis-en verblijf-
kosten.

De commissie: “De consument heeft, ook nadat de commissie hier meerdere malen om heeft gevraagd, nagelaten om alle door hem gevorderde schadebedragen met stukken te onderbouwen. Omdat de commissie wel duidelijk is dat de consument extra kosten heeft gemaakt, stelt zij de schade ex aequo et bono vast op een bedrag van 300 euro. De commissie heeft hierbij rekening gehouden met het door de verzekeraar aan de consument vergoede bedrag van 1.500 euro.” (De verzekeraar heeft gezien de ernst van de situatie en de bijzondere emotionele impact voor de consument en zijn man de maximale termijn van zeven dagen waarover extra verblijfkosten kunnen worden geclaimd verlengd tot de gehele periode waarin bemiddeling door VHD heeft plaatsgevonden en een bedrag van 1.500 euro aan de consument vergoed.)

Reactie toevoegen

 
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....