Niet corrigeren onjuiste veronderstelling klanten komt adviseur duur te staan

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0733) De consumenten hebben een appartement gekocht naast hun huidige woning. Het advieskantoor heeft een verhuurhypotheek geadviseerd, maar volgens de consumenten is dit geen passend product, omdat zij in de hypotheekakte lazen dat zij het appartement permanent moeten verhuren en zij dus niet zelf in het appartement mogen wonen. Voor de Geschillencommissie is komen vast te staan dat het geadviseerde product wel passend was. Daarin is het advieskantoor dus niet tekortgeschoten. Wel is de commissie van oordeel dat het advieskantoor hen dit duidelijk had moeten maken toen de consumenten vlak voor het passeren van de hypothecaire geldlening het advieskantoor vroegen de constructie aan te passen. Het advieskantoor heeft de constructie aangepast, maar dat was niet nodig. Een deel (5.467,31 euro) van de door de consumenten gevorderde schade wordt toegewezen.

Voor de commissie "is duidelijk geworden dat de paniek van de consumenten na ontvangst van de concepthypotheekakte niet nodig was. De consumenten mochten immers zelf in het appartement wonen, zolang het maar niet hun eerste woning zou zijn. Ook hoefden de consumenten geen huur te vragen, omdat hun inkomen uit arbeid toereikend was voor de financiering. Er was dus geen situatie die opgelost moest worden en de hypotheekaanvraag had niet aangepast hoeven te worden. Als het advieskantoor de consumenten er in deze fase van had kunnen overtuigen dat een verhuurhypotheek niet de beperkingen met zich meebracht waar de consumenten bang voor waren, hadden zij de verhuurhypotheek kunnen
afsluiten zoals die geadviseerd was. De consumenten hadden dan ook niet de kosten gemaakt die voortvloeien uit de aanpassing van de aanvraag. Door niet te trachten de onjuiste veronderstelling van de consumenten dat de verhuurhypotheek niet passend was weg te nemen, is het advieskantoor tekortgeschoten in haar verplichting om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen."

 

Reactie toevoegen

 
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...