Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening tot stand gekomen. Partijen zijn het erover eens dat er een fout is gemaakt, dat de adviseur de schade van de consument dient te vergoeden en dat de schade gelijk is aan de advieskosten en de notariskosten, maar verschillen desondanks van mening over de omvang van de schade. Volgens de adviseur kan de consument de advieskosten als fiscale aftrekpost opgeven. De consument is het daar niet mee eens, omdat hij geen kosten kan opgeven als deze uiteindelijk niet door de adviseur in rekening worden gebracht. De Geschillencommissie oordeelt dat de consument door de creditnota van de adviseur in feite geen kosten meer maakt. Hij kan de advieskosten daarom niet als fiscale aftrekpost opgeven. De vordering wordt toegewezen.

De commissie gaat ervan uit dat de adviseur zijn afspraak met de consument nakomt en het volledige bedrag van 5.223,15 euro aan hem vergoedt.

Op 26 augustus 2022 ging de consument naar de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. De notaris zag echter dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt en niet kadastraal gesplitst is. Omdat in de hypotheekakte niet was opgenomen dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt, ging de notaris niet akkoord met het passeren van de akte. De kredietverstrekker werd vervolgens verzocht om in te stemmen met het passeren van de akte, maar wees dit verzoek af. Het oversluiten van de hypotheek vond daarom geen doorgang.

Reactie toevoegen

 
Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0416) De consument stelt dat hij in 2018 aan de adviseur de opdracht heeft gegeven alle lopende verzekeringen bij de verzekeraar op te zeggen...

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

(Kifid-uitspraak GC 2023-0405) In beginsel mag de bank bij het bepalen van het rentepercentage uitgaan van de datum waarop het dossier als compleet wordt beoordeeld....

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

(Kifid-uitspraak GC 2023-0409) De consument heeft op 15 juli 2022 een reis- en annuleringsverzekering afgesloten vanaf 29 juli 2022. De consument heeft zijn reis...

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...