Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening tot stand gekomen. Partijen zijn het erover eens dat er een fout is gemaakt, dat de adviseur de schade van de consument dient te vergoeden en dat de schade gelijk is aan de advieskosten en de notariskosten, maar verschillen desondanks van mening over de omvang van de schade. Volgens de adviseur kan de consument de advieskosten als fiscale aftrekpost opgeven. De consument is het daar niet mee eens, omdat hij geen kosten kan opgeven als deze uiteindelijk niet door de adviseur in rekening worden gebracht. De Geschillencommissie oordeelt dat de consument door de creditnota van de adviseur in feite geen kosten meer maakt. Hij kan de advieskosten daarom niet als fiscale aftrekpost opgeven. De vordering wordt toegewezen.

De commissie gaat ervan uit dat de adviseur zijn afspraak met de consument nakomt en het volledige bedrag van 5.223,15 euro aan hem vergoedt.

Op 26 augustus 2022 ging de consument naar de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. De notaris zag echter dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt en niet kadastraal gesplitst is. Omdat in de hypotheekakte niet was opgenomen dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt, ging de notaris niet akkoord met het passeren van de akte. De kredietverstrekker werd vervolgens verzocht om in te stemmen met het passeren van de akte, maar wees dit verzoek af. Het oversluiten van de hypotheek vond daarom geen doorgang.

Reactie toevoegen

 
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...