Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Frank Driessen AON

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd op het advies van de commissie Parameters. Frank Driessen, CEO Aon’s Wealth Solutions Nederland: “Wij hebben inmiddels berekeningen gemaakt met deze set. We zien nog wel dat de meeste deelnemers erop vooruit gaan, maar de verbeteringen zijn minder groot dan bij de eerdere sets. Verbeteringen ontstaan door het uitdelen van de buffers, het beleggen via het life cycle principe en de overgang naar het projectierendement. De afschaffing van de doorsneepremie daarentegen levert een nadeel op. De nieuwe set kent een dalende rente in de eerste jaren en een wat lager aandelenrendement.

“Bij het hanteren van de nieuwe set moet dus een winstwaarschuwing worden afgegeven. Het is ons inziens verstandig snel naar deze set over te stappen, zodat besluitvorming niet op te rooskleurige cijfers plaatsvindt. Fondsen doen er daarnaast goed aan voor de evenwichtigheid van de besluitvorming een matrix op te stellen met gevoeligheden voor bijvoorbeeld rente, aandelenrendementen en dekkingsgraden.”

Kritiek meenemen

Het is de bedoeling dat de Wtp nog door de huidige Eerste Kamer behandeld wordt in de maand mei. Zoals het ernaar uitziet hebben de partijen die de wet steunen een meerderheid, maar het is nog geen gelopen race. Zo is er veel kritiek op het nieuwe stelsel. “Wij begrijpen dat er veel kritiek is op de wet, maar denken ook dat het ‘point of no return’ is bereikt”, zegt Driessen. “Dit betekent niet dat wij vinden dat alle kritiek terzijde moet worden geschoven. Sommige punten zijn terecht en zinvol om mee te nemen. Zoals bijvoorbeeld het invaren en het nabestaandenpensioen. De complexiteit van het invaren en het gegeven dat individuele instemming niet is toegestaan zou kunnen leiden tot situaties dat pensioenfondsen niet direct gaan invaren. Met betrekking tot het nabestaandenpensioen kunnen situaties ontstaan dat deelnemers wegens de eerbiedigende werking enorm hoge rechten kunnen verkrijgen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Een derde van de pensioenfondsen (32 procent) beaamt dat communicatie de meeste aandacht vraagt tijdens het transitietraject. Tegelijkertijd zegt 65 procent van...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet komt binnenkort met een algemene maatregel van bestuur waarin de termijn...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman is benoemd tot Industry Director Business Services bij Aon Nederland. ​Zij stuurt het team Business Services aan dat zich richt op een breed scala...