Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Frank Driessen AON

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd op het advies van de commissie Parameters. Frank Driessen, CEO Aon’s Wealth Solutions Nederland: “Wij hebben inmiddels berekeningen gemaakt met deze set. We zien nog wel dat de meeste deelnemers erop vooruit gaan, maar de verbeteringen zijn minder groot dan bij de eerdere sets. Verbeteringen ontstaan door het uitdelen van de buffers, het beleggen via het life cycle principe en de overgang naar het projectierendement. De afschaffing van de doorsneepremie daarentegen levert een nadeel op. De nieuwe set kent een dalende rente in de eerste jaren en een wat lager aandelenrendement.

“Bij het hanteren van de nieuwe set moet dus een winstwaarschuwing worden afgegeven. Het is ons inziens verstandig snel naar deze set over te stappen, zodat besluitvorming niet op te rooskleurige cijfers plaatsvindt. Fondsen doen er daarnaast goed aan voor de evenwichtigheid van de besluitvorming een matrix op te stellen met gevoeligheden voor bijvoorbeeld rente, aandelenrendementen en dekkingsgraden.”

Kritiek meenemen

Het is de bedoeling dat de Wtp nog door de huidige Eerste Kamer behandeld wordt in de maand mei. Zoals het ernaar uitziet hebben de partijen die de wet steunen een meerderheid, maar het is nog geen gelopen race. Zo is er veel kritiek op het nieuwe stelsel. “Wij begrijpen dat er veel kritiek is op de wet, maar denken ook dat het ‘point of no return’ is bereikt”, zegt Driessen. “Dit betekent niet dat wij vinden dat alle kritiek terzijde moet worden geschoven. Sommige punten zijn terecht en zinvol om mee te nemen. Zoals bijvoorbeeld het invaren en het nabestaandenpensioen. De complexiteit van het invaren en het gegeven dat individuele instemming niet is toegestaan zou kunnen leiden tot situaties dat pensioenfondsen niet direct gaan invaren. Met betrekking tot het nabestaandenpensioen kunnen situaties ontstaan dat deelnemers wegens de eerbiedigende werking enorm hoge rechten kunnen verkrijgen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman is benoemd tot Industry Director Business Services bij Aon Nederland. ​Zij stuurt het team Business Services aan dat zich richt op een breed scala...

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Mandy van der Zalm heeft besloten Aon per 1 september te verlaten. De laatste drie jaar was zij werkzaam als Chief Broking Officer bij Aon Nederland. Van der Zalm...

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Recent bleek dat de sinds 1 juli verplichte keuzebegeleiding maar minimaal wordt ingevuld door pensioenfondsen. “Gegeven het feit dat pensioenfondsbestuurders...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Aon over Wtp: kom snel in actie

Aon over Wtp: kom snel in actie

Nu de Wet toekomst pensioen een feit is, zullen alle bedrijven in 2028 de overstap moeten hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel, aldus Aon. "Na 15 jaar...

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet...