Onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid

Scheiding via Pixabay

Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting door Kifid. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten en financiële dienstverleners deze werkwijze ervaren.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: hoe ervaren consumenten en financiële dienstverleners de klachtprocedure bij Kifid? Hoe oordelen consumenten en financiële dienstverleners over de uitkomst van de procedure? Welke lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomst?

Na het afronden van een klachtprocedure, krijgen betrokken consumenten en financiële dienstverleners de mogelijkheid om deel te nemen aan een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen.

Kifid verleent medewerking aan het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen in verbinding te stellen met consumenten en financiële dienstverleners die de reguliere klachtprocedure bij Kifid hebben doorlopen. Het klachteninstituut is inhoudelijk niet betrokken.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lek in polisvoorwaarden…

Lek in polisvoorwaarden…

Als Interpolis een beperkte dekking bij schade door een lekke leiding tot uitdrukking had willen brengen, had de verzekeraar (duidelijke) beperkende voorwaarden...

Bodemverzakking is geen grondverplaatsing

Bodemverzakking is geen grondverplaatsing

Is verzakking als gevolg van een gedaalde grondwaterstand door langdurig aanhoudende droogte grondverplaatsing of niet? Volgens Kifid niet, de verzekeraars hoeven...

Op de koffie...

Op de koffie...

Een vrouw die op haar telefoon berichten zat te versturen, miste na drie kwartier haar rugtas. Kifid vindt niet dat sprake is van een moment van onbedachtzaamheid...

Adviseur moet rekening houden met eventuele wijziging acceptatienormen

Adviseur moet rekening houden met eventuele wijziging acceptatienormen

Hypotheek Visie moet van Kifid 680,63 euro vergoeden aan een klant omdat zij onvoldoende rekening hield met een eventuele wijziging van de acceptatienormen door...

Consument verzuimt zeven BKR-registraties te noemen

Consument verzuimt zeven BKR-registraties te noemen

De consument had toch echt zijn zeven BKR-registraties moeten noemen toen de hypotheekadviseur er naar vroeg. Volgens Kifid valt de adviseur (Xaviro) dan ook niets...

Verzaken zorgplicht kost adviseur meer dan acht mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur meer dan acht mille

Een adviseur moet meer dan 8.000 euro aan zijn klant betalen wegens verzaking van de zorgplicht. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...

Verzekeraar stelde verkeerde vraag

Verzekeraar stelde verkeerde vraag

Vragen of de woonlasten zijn gestegen, is iets anders dan vragen of de woonlasten zijn veranderd. Zo oordeelt Kifid in een klacht tegen De Amersfoortse. De verzekeraar...

Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

ASR moet van Kifid de eindwaarde van een Waerdye-polis, die op 1 september jongstleden afliep, opnieuw berekenen. Daarbij moeten onder meer de kosten van de bemiddeling...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...