Overwinning of dode mus?

Zeepbellen transparantie via Pixabay

Lobbyen loont in het dossier actieve provisietransparantie, al zullen er genoeg adviseurs zijn die nog steeds vinden dat er geen provisietransparantieprobleem is en dus ook niet hoeft te worden opgelost. En de vraag is of de weg die minister Kaag nu wil bewandelen – fijnmazige gemiddelden van diverse typen producten – nou echt zo’n overwinning is. Kaags voorganger Hoekstra kwam eind vorig jaar met deze optie op de proppen, maar schreef er bij: “Indien voor deze variant wordt gekozen moet worden gezocht naar een weergave van het provisiebedrag dat enerzijds door de adviseurs en/of bemiddelaars in het begin van het dienstverleningstraject gedeeld kan worden en anderzijds de consument voldoende inzicht geeft in wat dit voor hem of haar ongeveer betekent zonder dat de consument daarbij bedolven wordt onder een lange lijst met provisiebedragen per verzekeringsproduct, verzekeringsobject, dekking en persoonlijke situatie. Dit is een lastige balans, wat nog nadere uitwerking zal vragen.”

De AFM wil hoe dan ook dat het fijnmazig gemiddelde dichtbij het daadwerkelijke provisiebedrag ligt. Dus wat is dan eigenlijk precies het verschil met exacte nominale bedragen?

Berezina

Ondertussen zullen de tegenstanders – AFM, Consumentenbond, Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland – zich blijven roeren. De Consumentenbond haalde er vorig jaar het verhaal bij van de fatale oversteek van de Berezina door het vluchtende leger van Napoleon. De bond: “Volgens de overlevering werd een lokale boer gevraagd waar de rivier het beste doorwaad kon worden en hij wees een plek aan waar de gemiddelde diepte een meter was. Helaas… gemiddelden zeggen niet zo veel. De rivier bleek op verschillende plaatsen veel dieper en velen haalden de overkant niet. Nu is het afsluiten van een schadeverzekering gelukkig niet zo riskant als het trotseren van een koude Russische rivier. Maar ook hiervoor geldt dat gemiddelden, in dit geval van de provisie die adviseurs ontvangen, nauwelijks iets zeggen over de werkelijkheid.”

Volgens Kaag is “uit overleg naar voren gekomen dat een aantal branchepartijen van financieel adviseurs positief is over de optie met fijnmazige gemiddelden, omdat dit het doel van actieve provisietransparantie bereikt en praktisch beter uitvoerbaar is. Enkele van deze branchepartijen zijn bereid om mee te denken over de verdere uitwerking van deze optie om het te laten aansluiten bij de praktijk”.

Zelfregulering

Er is natuurlijk nog een optie: blijven inpraten op de minister dat actieve provisietransparantie überhaupt een onzalig idee is. De minister schreef dinsdag nota bene zelf: “Provisie als zodanig behoeft niet te worden aangepakt, daar er in deze markt geen signalen zijn dat er een prikkel is voor financieel adviseurs om te sturen naar het product dat de hoogste provisie oplevert.”

Het doel, aldus Kaag, van actieve provisietransparantie is dat de consument zich bewust wordt van het feit dat provisie wordt betaald aan een adviseur en dat daar ook diensten van de adviseur tegenover staan. Maar daar kunnen adviseurs zelf ook invulling aan geven. Uiteindelijk zullen ze dat toch moeten, want de hele maatschappelijke beweging is – en dat is natuurlijk prima - naar transparantie. En natuurlijk moeten de verdiensten in de juiste verhouding staan tot de geleverde inspanningen. Dat dit ook betekent dat sommige klanten eigenlijk fors meer provisie zouden moeten betalen, lijkt politiek Den Haag helaas te ontgaan…

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 30 juni 2022

Gewoon een gemiddeld percentage afgeven per soort verzekering lijkt mij voor iedereen wat handiger.

Meer over
Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

(Commentaar VVP) Mag je een hele beroepsgroep te kijk zetten op basis van zo weinig onderzoeksgegevens? Die vraag dringt zich op bij de volgens de AFM “teleurstellende...

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Wonderlijk: iets is slecht voor je, maar omdat iets anders nóg slechter is, is het eerste toch goed voor je… Zo redeneert tenminste het Gerechtshof...

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

(door redactie VVP) Het ei is gelegd: in het dinsdag door de Stichting van de Arbeid gepresenteerde advies ‘Keuze in zekerheid’ krijgt een verplichte...

Soep

Soep

(Gecorrigeerd) Een ding gaat zeker gebeuren na de woensdag gepubliceerde Kifid-uitspraken GC 2019-623 en 625: adviseurs gaan kiezen voor niet-bindend advies. Want...

Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

Artikel 4:20 lid 3 van de Wft doelt ook op premiedalingen. Met die interpretatie in Uitspraken GC 2019-623 en GC 2019-625 schrijft Kifid het volgende hoofdstuk in...

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe revolutionair is het veeljubelde Lemonade werkelijk? De Amerikaanse onderneming is inmiddels ook in Europa actief, in Duitsland om precies te zijn. Dit met als...

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Moeten de Nederlandse verzekeraars zich werkelijk druk maken over de groeiende invloed van buitenlandse verzekeraars op de schadeverzekeringsmarkt van Nederland?...

Pole position

Pole position

Consumenten vinden financieel advies belangrijk en de onafhankelijk adviseur staat daarbij in pole position , zo blijkt uit onderzoek ‘Trendonderzoek klantgerichtheid...

Supersaai, verzekeringen!

Supersaai, verzekeringen!

Leuke podcast van De Onzichtbare Hand over te veel verzekerd zijn en waar je kunt besparen. Al was het maar vanwege de als altijd pakkende uitspraken van Jort Kelder....

Spook...

Spook...

Ineens komt er weer een spook uit de kast waar verzekeraars helemaal niet op zitten te wachten. De Consumentenbond wil dat verzekeraars hun klanten expliciet vragen...