Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

Icon nieuws via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0475) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument in 2011 ervan op de hoogte was dat hij bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering had gedwaald, onjuist en/of onvolledig was voorgelicht en dat hij als gevolg daarvan schade had geleden waarvoor de adviseur mogelijk aansprakelijk was. De schadevordering van de consument is voor wat dat betreft verjaard. Voor zover de consument zijn vordering heeft gebaseerd op mogelijke tekortkomingen in de zorgplicht gedurende de looptijd van de verzekering, is deze voor wat betreft de periode vanaf vijf jaar vóór 4 augustus 2016 niet verjaard. Gesteld noch gebleken is echter dat de consument op enig moment in die periode aan de adviseur vragen heeft gesteld over de verzekering of de adviseur heeft ingelicht over (voor de verzekering relevante) veranderingen in zijn persoonlijke situatie. De brief uit 2011 betrof een enkele aansprakelijkstelling zonder dat daarbij inhoudelijk op de (veranderde) wensen en doelstellingen van de consument werd ingegaan. Bij een switchverzoek in 2016 heeft de consument andere personen benaderd voor advies. Voor de adviseur was kennelijk geen rol weggelegd om gedurende de looptijd van de verzekering de consument te adviseren om de verzekering al dan niet aan te passen. De commissie heeft de vordering afgewezen.

Volgens de consument vallen onder feiten en omstandigheden die meebrengen dat de door de adviseur beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven ook publicaties in de vakpers. De commissie volgt de consument daarin niet: “De genoemde publicaties, maar ook bijvoorbeeld de introductie van nieuwe producten door verzekeraars verplichtten de adviseur niet om zijn cliënten te benaderen met het advies over te stappen van hun beleggingsverzekering naar een ander product.”

De consument heeft zowel tegen de adviseur als tegen de verzekeraar (Zwitserleven) klachten bij de commissie aanhangig gemaakt. De klacht tegen de verzekeraar heeft tot een schikking geleid.

Reactie toevoegen

 
Klacht te laat ingediend bij Kifid

Klacht te laat ingediend bij Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt...

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd....

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0657) De consument wil dat zijn annuleringkosten voor het annuleren van zijn vakantie naar Frankrijk door de gevolmachtigde worden vergoed....

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het...

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0642) De consumenten zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Obvion heeft met deze overstap ingestemd met als voorwaarde dat er een...

Hypotheekadviseur handelde perfect

Hypotheekadviseur handelde perfect

(Kifid-uitspraak GC 2021-0640) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies tot de adviseur (Perfect Hypotheken) gewend. De overeenkomst van opdracht is door...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

De wet verplicht dat financiële instellingen de identiteit van hun klanten moeten controleren; de wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren. Financiële...