Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Concert evenement gitarist via Pixabay

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap No Risk. Friendly Fire c.s. verweet Elswout/Klap c.s. in de kern dat zij in 2020 niet hebben gezorgd voor evenementendekking zonder corona-uitsluiting.

De rechtbank: “Het door Friendly Fire c.s. gestelde rechtstreeks vorderingsrecht jegens Elswout/Klap c.s. op uitkering van schadepenningen is afhankelijk van de vraag of er überhaupt verzekeraars zijn die op grond van de door Friendly Fire c.s. gestelde doorlopende verzekering dekking voor die schade dienen te verlenen. Friendly Fire c.s. hebben daarover geen duidelijkheid verschaft en hebben niet uit de doeken kunnen doen welke verzekeraars die dekking dan zouden moeten verlenen.”

Zorgplicht niet geschonden

De rechtbank verder: “Het betoog van Friendly Fire c.s. spitst zich geheel toe op de concrete situatie van februari 2020, toen de corona-epidemie uitbrak en verzekeraars een nieuwe uitsluitingsgrond gingen bedingen. De zorgplicht van een assurantietussenpersoon gaat echter niet zover dat deze met een doorlopende verzekeringsdekking dient te voorkomen dat vanwege een zeer uitzonderlijke gebeurtenis (in dit geval: het uitbreken van een epidemie) een nieuwe dekkingsuitsluiting bedongen zou kunnen worden. Op Elswout rust niet de verplichting Friendly Fire c.s. te behoeden voor een risico dat zich alleen in een zeer uitzonderlijk geval zal voordoen. Om dezelfde reden is het verwijt van Friendly Fire c.s. dat Elswout hen in ieder geval had dienen te waarschuwen voor dat risico, evenmin gegrond. Dat het uitzonderlijke risico dat volgens Friendly Fire c.s. verbonden is aan het jaarlijks afsluiten van een nieuwe aflopende verzekering zich in dit geval wél heeft gemanifesteerd en dat Friendly Fire c.s. daardoor schade hebben geleden, kan er niet toe leiden dat Elswout alsnog achteraf bezien een verwijt valt te maken. In het midden kan blijven of juist is, zoals Friendly Fire c.s. stellen maar door Elswout/Klap c.s. wordt betwist, dat bij nieuw aangemelde concerten in geval van een doorlopende verzekeringsdekking geen nieuwe dekkingsuitsluiting(en) bedongen zou(den) kunnen worden.

“Ter onderbouwing van het verwijt dat zij Elswout/Klap c.s. maken stellen Friendly Fire c.s. nog dat Elswout/Klap c.s. tekort zijn geschoten doordat zij niet voortvarend hebben gehandeld bij het verkrijgen van verzekeringsdekking voor de 2020-concerten nadat deze door Friendly Fire c.s. waren aangemeld terwijl in de markt bekend was dat corona-uitsluitingen zouden kunnen gaan gelden.

“De stelling van Friendly Fire c.s. dat Elswout/Klap c.s. vanwege de berichtgeving uit Wuhan ermee rekening had moeten houden dat de epidemie ook Nederland zou bereiken en dat verzekeraars een nieuwe uitsluiting zouden gaan hanteren is te algemeen van aard. Er kan niet worden geoordeeld dat Elswout/Klap c.s. enkel op basis van die berichtgeving de aanmeldingen van 24 februari 2020 sneller dan gebruikelijk had moeten doorgeven. Anders gezegd: Friendly Fire c.s. hebben deze concerten en evenementen ter verzekering gemeld op een moment dat niet meer viel te voorkomen dat dekkingsbeperkingen zouden gaan gelden vanwege de corona-epidemie.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...

Evenementen verzekeren is specialistenwerk

Evenementen verzekeren is specialistenwerk

(Partner in kennis No Risk in Katern Risicobeheer en Preventie, VVP 5-2023) In 2020 legde corona de florerende evenementenbranche overal stil. De sensatie van...