Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering heeft geschonden. De commissie oordeelt in de einduitspraak dat het handelen van de tussenpersoon tot schade heeft geleid voor de consumenten. De consumenten hebben de hoogte van hun schade echter onvoldoende onderbouwd. De commissie begroot de schade op 6.247 euro. Voor het overige wordt de vordering afgewezen.

De commissie: "Uit het bericht dat de consumenten op 5 maart 2008 naar de tussenpersoon hebben gestuurd, blijkt dat de consumenten zich zorgen maakten over het waardeverloop van de verzekering. Uit de door de consumenten overgelegde stukken blijkt dat op het moment dat de verpanding verviel het doel van de verzekering is gewijzigd. Het is naar het oordeel van de commissie voldoende aannemelijk dat de consumenten dit ter sprake zouden hebben gebracht bij contact met de tussenpersoon naar aanleiding van de brief van 5 maart 2008. Dat de consumenten een aanpassing wilden, zoals zij hebben gesteld, namelijk een overlijdensrisicodekking van 90 procent, en deze aanpassing bij een advies ook zouden hebben doorgevoerd, blijkt voldoende uit het feit dat deze aanpassing alsnog is doorgevoerd in 2013. Hiermee is voldoende komen vast te staan dat de consumenten schade hebben geleden als gevolg van het uitblijven van een reactie van de tussenpersoon op de brief van 5 maart 2008."

"De onderbouwing van het bedrag van 36.51 euro ontbreekt echter. Zo wordt gerekend met een rendement van 6,2 procent, maar dit betreft niet het gemiddeld historisch rendement van het defensieve fonds waarin volgens de consumenten geïnvesteerd zou zijn als zij in 2008 geadviseerd zouden zijn. Daarnaast ontbreken de waardeoverzichten op grond waarvan de berekening van de consument beoordeeld kan worden. Op basis van de door partijen overgelegde stukken en een inschatting dat het bruto historisch rendement 3,3 procent bedraagt, komt de commissie tot een begroting van de schade van in totaal 6.247 euro berekend over de periode van maart 2008 tot aan de aanpassing in 2013."

De tussenpersoon moet daarnaast de kosten voor de juridische bijstand vergoeden. Dit bedrag is gebaseerd op zeven punten in Tarief III van het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven en bedraagt in totaal 5.362 euro.

"

Reactie toevoegen

 
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...