Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering heeft geschonden. De commissie oordeelt in de einduitspraak dat het handelen van de tussenpersoon tot schade heeft geleid voor de consumenten. De consumenten hebben de hoogte van hun schade echter onvoldoende onderbouwd. De commissie begroot de schade op 6.247 euro. Voor het overige wordt de vordering afgewezen.

De commissie: "Uit het bericht dat de consumenten op 5 maart 2008 naar de tussenpersoon hebben gestuurd, blijkt dat de consumenten zich zorgen maakten over het waardeverloop van de verzekering. Uit de door de consumenten overgelegde stukken blijkt dat op het moment dat de verpanding verviel het doel van de verzekering is gewijzigd. Het is naar het oordeel van de commissie voldoende aannemelijk dat de consumenten dit ter sprake zouden hebben gebracht bij contact met de tussenpersoon naar aanleiding van de brief van 5 maart 2008. Dat de consumenten een aanpassing wilden, zoals zij hebben gesteld, namelijk een overlijdensrisicodekking van 90 procent, en deze aanpassing bij een advies ook zouden hebben doorgevoerd, blijkt voldoende uit het feit dat deze aanpassing alsnog is doorgevoerd in 2013. Hiermee is voldoende komen vast te staan dat de consumenten schade hebben geleden als gevolg van het uitblijven van een reactie van de tussenpersoon op de brief van 5 maart 2008."

"De onderbouwing van het bedrag van 36.51 euro ontbreekt echter. Zo wordt gerekend met een rendement van 6,2 procent, maar dit betreft niet het gemiddeld historisch rendement van het defensieve fonds waarin volgens de consumenten geïnvesteerd zou zijn als zij in 2008 geadviseerd zouden zijn. Daarnaast ontbreken de waardeoverzichten op grond waarvan de berekening van de consument beoordeeld kan worden. Op basis van de door partijen overgelegde stukken en een inschatting dat het bruto historisch rendement 3,3 procent bedraagt, komt de commissie tot een begroting van de schade van in totaal 6.247 euro berekend over de periode van maart 2008 tot aan de aanpassing in 2013."

De tussenpersoon moet daarnaast de kosten voor de juridische bijstand vergoeden. Dit bedrag is gebaseerd op zeven punten in Tarief III van het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven en bedraagt in totaal 5.362 euro.

"

Reactie toevoegen

 
Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0041) De Commissie van Beroep van Kifid vindt anders dan de Geschillencommissie dat een Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame informatiedrager....

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0482) Vertraging kan de hypotheekadviseur niet verweten worden in drukke markttijden. "De adviseur heeft zijn best gedaan om de initiële...

Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...