Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

Busje bestelauto 2022 TB

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat Finn is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als tussenpersoon. Omdat Finn al geruime tijd wist dat Snel Materieel & Verhuur een andere verzekeraar nodig had, maar dat niet aan Snel vertelde en Snel confronteerde met slechts één offerte met een premiestijging van ruim 80 procent op een moment dat Snel geen reële mogelijkheid meer had om een alternatief te zoeken, is hier sprake van een zorgplichtschending en is Finn aansprakelijk.

Eerder kwam de Rechtbank Midden-Nederland tot hetzelfde oordeel.

Veel lagere premie

Snel had haar wagenpark via Finn als assurantietussenpersoon, verzekerd bij HDI. Nadat HDI na 2017 niet wilde verlengen, heeft Finn aan Snel op 18 december 2017 een offerte van Amlin met een veel hogere premie voorgesteld. Snel heeft die toen aanvaard. Nadat eind 2018 opnieuw een hoge premie werd voorgesteld, heeft Snel zelf bij TVM een verzekering voor 2019 afgesloten, voor een veel lagere premie. Snel vindt dat Finn is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als assurantietussenpersoon en wil dat Finn haar het verschil vergoedt tussen wat Snel over 2018 aan Amlin heeft betaald en wat zij aan TVM had moeten betalen als zij zich over 2018 al bij TVM had verzekerd.

Betoog slaagt niet

Het Gerechtshof in het hoger beroep: “Finn heeft tegen het einde van 2017 offertes opgevraagd bij enkele verzekeraars waarbij zij een aansluiting had en nog enkele via provider SAA. Dat leidde tot één offerte (van Amlin); andere verzekeraars brachten geen offerte uit, een andere wilde alleen een WA-verzekering aanbieden. De offerte van Amlin betekende een zeer forse stijging van de premie. Finn heeft de offerte op 18 december 2017 aan Snel gestuurd. Op dat moment (vijf dagen voor de kerstvakantie) had Snel geen reële mogelijkheid meer om alternatieven te onderzoeken of te laten onderzoeken. Achteraf is gebleken dat TVM wel een alternatief bood, tegen een op het eerste gezicht veel lagere premie.

“Finns betoog dat TVM geen zaken met haar wilde doen omdat zij niet bij TVM is aangesloten en TVM doorgaans zonder assurantietussenpersonen werkt en dat TVM alleen vrachtwagens verzekert, slaagt niet. Dat TVM (via SAA) geen zaken met Finn wilde doen is door Snel bestreden aan de hand van een verklaring van TVM, in het licht waarvan Finn haar betoog onvoldoende heeft toegelicht. Daar komt bij dat als Finn Snel tijdig had geïnformeerd, Snel eventueel zelf (al dan niet met hulp van derden) op zoek had kunnen gaan naar een alternatief voor de offerte van Amlin. Het betoog dat TVM alleen vrachtwagens verzekert slaagt evenmin. Uit de verklaringen van TVM volgt weliswaar dat TVM in drukke periodes voorrang geeft aan vrachtwagens, maar dat zij ook bestelwagens verzekert. Finn heeft haar betoog in het licht daarvan onvoldoende gemotiveerd, ook omdat juist als Finn Snel tijdig, niet in de drukke eindejaarsperiode, had geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe verzekering, voor de hand ligt dat TVM haar bedrijfswagens voor 2018 zou hebben willen verzekeren (zoals zij voor 2019 heeft gedaan).”

Om het juiste premieverschil te bepalen, doet het hof een beroep op een deskundige.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...