Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Document via Pixabay

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’ dat zij heeft opgesteld met het oog op de verkiezingen op 22 november.

Het Verbond: “Bij het aanpakken van ’hardheden’ (dat zijn bijvoorbeeld scherpe grenzen in criteria over hoeveel procent arbeidsongeschikt iemand is, die soms als onrechtvaardig worden ervaren) in de WIA moet goed onderscheid worden gemaakt tussen ongewenste bijwerkingen van het systeem enerzijds, en onderdelen die als hardheden kunnen worden ervaren, maar direct voortvloeien uit de activerende prikkels die de kracht van het stelsel vormen anderzijds. Onvoldoende precisie in deze discussie kan leiden tot extra WIA-instroom, extra uitkeringslasten, extra druk op de sociaal-medische beoordelingscapaciteit en meer mensen in de ziektewet of permanent aan de kant.”

In algemene zin pleit het Verbond voor handhaving en optimalisatie van het bestaande model: “Het huidige sociale zekerheidsstelsel combineert een hoog niveau van inkomensbescherming met prikkels gericht op preventie en re-integratie. Dat is effectief gebleken: de combinatie van de twee jaar loondoorbetaling en WIA heeft geleid tot een sterke afname van het aantal arbeidsongeschikten en een verlaging van de totale maatschappelijke kosten. Optimalisatie van het stelsel is op onderdelen nog wel gewenst, maar voorkom (grootse) hervormingen die afbreuk doen aan wat bewezen effectief is.”

UWV

De grootste uitdaging is volgens het Verbond “de uitvoeringsproblematiek bij het UWV rond het sociaal medisch beoordelen (keuren). Focus daarbij op structurele oplossingen gericht op procesoptimalisatie, zoals het verbeteren van de samenwerking tussen de arbeid gerelateerde zorg en de reguliere zorg, en het werken met taakdelegatie. Noodgrepen die ertoe leiden dat bepaalde groepen werknemers onnodig langs de kant komen te staan (zoals de vereenvoudigde claimbeoordeling van 60-plussers en het zogenaamde ‘Beoordelen op Verdiensten’) gaan ten koste van de activerende werking en moeten zoveel mogelijk worden vermeden.”

Het Verbond verder: “Als invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen wenselijk wordt gevonden, werk dit dan uit conform het advies van de Stichting van de Arbeid. Dit biedt het beste perspectief op een zo efficiënt, passend en activerend mogelijke regeling.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Wisselingen in bestuur Verbond

Wisselingen in bestuur Verbond

In de algemene ledenvergadering van december worden Sharon van Herel (managing director HDI Global NL), Carola Wijkamp (directievoorzitter De Vereende, foto) en...

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe  beleggingsgerelateerde producten"

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten"

Een aantal nieuwe regels, die Brussel na politieke onderhandelingen wil opnemen in de Retail Investement Strategy (RIS), zijn dubbelop en overbodig voor de Nederlandse...

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

"Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken." Aldus het Verbond van Verzekeraars...