Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Document via Pixabay

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’ dat zij heeft opgesteld met het oog op de verkiezingen op 22 november.

Het Verbond: “Bij het aanpakken van ’hardheden’ (dat zijn bijvoorbeeld scherpe grenzen in criteria over hoeveel procent arbeidsongeschikt iemand is, die soms als onrechtvaardig worden ervaren) in de WIA moet goed onderscheid worden gemaakt tussen ongewenste bijwerkingen van het systeem enerzijds, en onderdelen die als hardheden kunnen worden ervaren, maar direct voortvloeien uit de activerende prikkels die de kracht van het stelsel vormen anderzijds. Onvoldoende precisie in deze discussie kan leiden tot extra WIA-instroom, extra uitkeringslasten, extra druk op de sociaal-medische beoordelingscapaciteit en meer mensen in de ziektewet of permanent aan de kant.”

In algemene zin pleit het Verbond voor handhaving en optimalisatie van het bestaande model: “Het huidige sociale zekerheidsstelsel combineert een hoog niveau van inkomensbescherming met prikkels gericht op preventie en re-integratie. Dat is effectief gebleken: de combinatie van de twee jaar loondoorbetaling en WIA heeft geleid tot een sterke afname van het aantal arbeidsongeschikten en een verlaging van de totale maatschappelijke kosten. Optimalisatie van het stelsel is op onderdelen nog wel gewenst, maar voorkom (grootse) hervormingen die afbreuk doen aan wat bewezen effectief is.”

UWV

De grootste uitdaging is volgens het Verbond “de uitvoeringsproblematiek bij het UWV rond het sociaal medisch beoordelen (keuren). Focus daarbij op structurele oplossingen gericht op procesoptimalisatie, zoals het verbeteren van de samenwerking tussen de arbeid gerelateerde zorg en de reguliere zorg, en het werken met taakdelegatie. Noodgrepen die ertoe leiden dat bepaalde groepen werknemers onnodig langs de kant komen te staan (zoals de vereenvoudigde claimbeoordeling van 60-plussers en het zogenaamde ‘Beoordelen op Verdiensten’) gaan ten koste van de activerende werking en moeten zoveel mogelijk worden vermeden.”

Het Verbond verder: “Als invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen wenselijk wordt gevonden, werk dit dan uit conform het advies van de Stichting van de Arbeid. Dit biedt het beste perspectief op een zo efficiënt, passend en activerend mogelijke regeling.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

De totale verzekerde klimaatschade bedroeg vorig jaar aan Nederlandse motorrijtuigen 112 miljoen euro. Aldus de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...