Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt. De consument stelt dat het de bedoeling was dat zij na het overlijden van haar partner eerste begunstigde van deze verzekering zou zijn. De Geschillencommissie gaat daar in mee en oordeelt dat ING Bank haar zorgplicht als assurantietussenpersoon ten opzichte van de partner van de consument heeft geschonden door er niet voor te zorgen dat na zijn overlijden de consument eerste begunstigde zou zijn. Daarmee heeft de bank ten opzichte van de consument als kenbare derde gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Wel had het op de weg van de consument en haar partner gelegen om bij de bank navraag te doen naar de begunstigingsclausule.  De commissie komt tot de conclusie dat de bank de consument een vergoeding van 75 procent van 119.000,03 euro moet toekennen voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente met in achtneming van de keuzemogelijkheden die aan de garantiepensioenplanverzekering waren verbonden. Dit komt neer op toekenning van een bedrag van 89.250,02 euro.

Opvolgende adviseurs mede aansprakelijk?

De bank heeft de commissie verzocht de consument te vragen om ook een klacht in te
dienen tegen de opvolgende adviseurs Mandema & Partners en Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. De commissie stelt voorop dat “het handelen van de notaris en de opvolgende assurantietussenpersonen buiten het bereik van deze procedure valt. Zouden deze partijen (mede)aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade van de consument, dan is bovendien van belang dat sprake zou zijn van hoofdelijke verbondenheid in de zin van artikel 6:102 BW. Uit artikel 6:7 BW volgt dat de consument in dat geval zowel de bank als de notaris en de opvolgende assurantietussenpersonen kan aanspreken voor de volledige schade, met dien verstande dat betaling door de een de ander bevrijdt van zijn schuld ten opzichte van de consument. Het beroep van de van de bank op (mede)aansprakelijkheid van de notaris en de opvolgende assurantietussenpersonen kan de bank in haar verhouding tot de consument dus niet baten.

Reactie toevoegen

 
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...