Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt. De consument stelt dat het de bedoeling was dat zij na het overlijden van haar partner eerste begunstigde van deze verzekering zou zijn. De Geschillencommissie gaat daar in mee en oordeelt dat ING Bank haar zorgplicht als assurantietussenpersoon ten opzichte van de partner van de consument heeft geschonden door er niet voor te zorgen dat na zijn overlijden de consument eerste begunstigde zou zijn. Daarmee heeft de bank ten opzichte van de consument als kenbare derde gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Wel had het op de weg van de consument en haar partner gelegen om bij de bank navraag te doen naar de begunstigingsclausule.  De commissie komt tot de conclusie dat de bank de consument een vergoeding van 75 procent van 119.000,03 euro moet toekennen voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente met in achtneming van de keuzemogelijkheden die aan de garantiepensioenplanverzekering waren verbonden. Dit komt neer op toekenning van een bedrag van 89.250,02 euro.

Opvolgende adviseurs mede aansprakelijk?

De bank heeft de commissie verzocht de consument te vragen om ook een klacht in te
dienen tegen de opvolgende adviseurs Mandema & Partners en Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. De commissie stelt voorop dat “het handelen van de notaris en de opvolgende assurantietussenpersonen buiten het bereik van deze procedure valt. Zouden deze partijen (mede)aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade van de consument, dan is bovendien van belang dat sprake zou zijn van hoofdelijke verbondenheid in de zin van artikel 6:102 BW. Uit artikel 6:7 BW volgt dat de consument in dat geval zowel de bank als de notaris en de opvolgende assurantietussenpersonen kan aanspreken voor de volledige schade, met dien verstande dat betaling door de een de ander bevrijdt van zijn schuld ten opzichte van de consument. Het beroep van de van de bank op (mede)aansprakelijkheid van de notaris en de opvolgende assurantietussenpersonen kan de bank in haar verhouding tot de consument dus niet baten.

Reactie toevoegen

 
Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

(Richard Meinders, SVC Groep, in VVP 6-2023) Ik verwacht de komende jaren meer claims en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het...