Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Wasmachine (gratis Pixabay)

Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Financiën.

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt verzekeraars opgedragen een overheidstaak uit te voeren, namelijk het aanpakken en tegengaan van witwaspraktijken. Om deze taak zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, willen verzekeraars graag gebruik maken van BSN-nummers. Daarnaast pleit het Verbond al langer tot een ruimere toegang tot het UBO-register voor levens- en schadeverzekeraars.

Verder regelt het wetsvoorstel dat financiële instellingen op basis van de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er getwijfeld wordt aan de integriteit van klanten. Instellingen moeten voortaan onderzoeken of hun hoog risico klant eerder is afgewezen bij andere instellingen. Is dit het geval? Dan zijn zij verplicht nadere informatie op te vragen en instellingen zijn verplicht deze informatie te verstrekken. Het Verbond pleit ervoor om per branche een wettelijk verplichte registratie aan te leggen van afgewezen klanten en de informatieplicht te verbinden aan een wettelijke reactietermijn van 48 uur tijdens werkdagen.

Daarnaast vraagt het Verbond zich af hoe de plicht tot het opvragen van informatie bij andere verzekeraars zich verhoudt tot het recht om vergeten te worden. "Als een klant wegens integriteitsrisico’s geweigerd wordt bij een verzekeraar, en vervolgens gebruik maakt van dit recht, dan heeft het weinig zin dat een andere verzekeraar daarna informatie opvraagt."

Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt in haar reactie: "Om misbruik van het financiële stelsel tegen te gaan moeten banken de mogelijkheid krijgen om gegevens van verdachte klanten met elkaar te delen. Als klanten worden geweigerd of als de dienstverlening wordt gestaakt vanwege ontoelaatbare integriteitsrisico’s is het voor banken essentieel dat ze elkaar kunnen waarschuwen. Wij zijn daarom blij dat het kabinet de uitwisseling van klantendossiers mogelijk wil maken. Maar doordat er in het huidige wetsvoorstel voor is gekozen om informatiedeling alleen bij verscherpt klantenonderzoek mogelijk te maken zal de maatregel in de praktijk weinig effectief blijken."

De NVB stelt daarom voor om het in plaats hiervan mogelijk te maken om klanten bij ontoelaatbare integriteitsrisico’s te kunnen registreren in een incidentenwaarschuwingssysteem dat aan de AVG/UAVG voldoet. Bij het aangaan van een nieuwe relatie toetsen banken, en gedurende de relatie kunnen banken in het incidenten-waarschuwingssysteem toetsen of er negatieve signalen zijn die duiden op mogelijk hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering. Dat kunnen ze vervolgens meenemen in het cliëntenonderzoek.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan...

Verzekering met vaste som is levensverzekering

Verzekering met vaste som is levensverzekering

(Rechtspraak) Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De Rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing....

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...

Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens...

Internetconsultatie Algemene leidraad Wwft

Internetconsultatie Algemene leidraad Wwft

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie gestart van de Algemene leidraad Wwft. De leidraad biedt instellingen guidance bij de toepassing van...

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...

Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen

Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen

Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen grond voor (voorlopige) buitenwerkingstelling van de in het kader van de verplichte implementatie van de vierde en...

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. De AFM verwacht dat ondernemingen...