Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening zou identificeren met een paspoort of ID-kaart en door middel van een smartphone. De vordering van de consument wordt afgewezen.

De commissie: "In dit geval heeft de bank ervoor gekozen om uitsluitend een paspoort of ID-kaart te accepteren als geldig identificatiemiddel. Aangezien er in een rijbewijs minder gegevens staan dan in een paspoort of ID-kaart, neemt de bank geen genoegen met een rijbewijs. Het feit dat de consument zich in 2016 met een rijbewijs heeft geïdentificeerd, wil niet zeggen dat de bank een rijbewijs thans nog steeds als geldig identificatiemiddel moet accepteren. De bank heeft aangevoerd dat de regelgeving is aangescherpt en daarmee haar beleid ook. Naar het oordeel van de commissie maakt de bank geen misbruik van haar beleidsvrijheid door voortaan een paspoort of ID-kaart te vereisen.

"De tweede vraag die voorligt, is of de bank van de consument mocht verlangen dat hij
zich zou identificeren door middel van een smartphone.

"Ook hier geldt dat de bank de vrijheid heeft om te bepalen hoe zij haar cliënten- onderzoek inricht. In de Leidraad Wwft en Sanctiewet van de AFM is opgenomen dat het instellingen vrij staat om innovatieve oplossingen te bedenken voor de verificatie van de identiteit van cliënten, bijvoorbeeld via draagbare apparaten zoals smartphones. In eerdere uitspraken heeft de commissie daarom overwogen dat een bank mag kiezen voor een online methode. De commissie is daarom van oordeel dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich zou identificeren door middel van een smartphone. Bovendien heeft de bank aangegeven dat zij een alternatief heeft waarbij het identificatie- en verificatieproces wordt doorlopen door middel van een online (beeld/video) belafspraak."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tim Hamoen - Releva BV 14 september 2023

De Kifid commissie slaat hier de plank mis. Een vereiste van gebruik van een smart phone sluit een groot aantal mensen uit. Denk aan groepen zoals oudere mensen en beslist geen kleine groep mensen die het gebruik niet kunnen betalen. Het gebruik van een smartphone hoe handig wellicht ook, sluit dus groepen uit en dat lijkt sterk op discriminatie en de selectie van een bepaalde elite. Dat kan niet de bedoeling zijn. Toegang voor bank- & betaalsystemen moet ten allen tijde geborgd blijven voor iedereen

Meer over
Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...