Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening zou identificeren met een paspoort of ID-kaart en door middel van een smartphone. De vordering van de consument wordt afgewezen.

De commissie: "In dit geval heeft de bank ervoor gekozen om uitsluitend een paspoort of ID-kaart te accepteren als geldig identificatiemiddel. Aangezien er in een rijbewijs minder gegevens staan dan in een paspoort of ID-kaart, neemt de bank geen genoegen met een rijbewijs. Het feit dat de consument zich in 2016 met een rijbewijs heeft geïdentificeerd, wil niet zeggen dat de bank een rijbewijs thans nog steeds als geldig identificatiemiddel moet accepteren. De bank heeft aangevoerd dat de regelgeving is aangescherpt en daarmee haar beleid ook. Naar het oordeel van de commissie maakt de bank geen misbruik van haar beleidsvrijheid door voortaan een paspoort of ID-kaart te vereisen.

"De tweede vraag die voorligt, is of de bank van de consument mocht verlangen dat hij
zich zou identificeren door middel van een smartphone.

"Ook hier geldt dat de bank de vrijheid heeft om te bepalen hoe zij haar cliënten- onderzoek inricht. In de Leidraad Wwft en Sanctiewet van de AFM is opgenomen dat het instellingen vrij staat om innovatieve oplossingen te bedenken voor de verificatie van de identiteit van cliënten, bijvoorbeeld via draagbare apparaten zoals smartphones. In eerdere uitspraken heeft de commissie daarom overwogen dat een bank mag kiezen voor een online methode. De commissie is daarom van oordeel dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich zou identificeren door middel van een smartphone. Bovendien heeft de bank aangegeven dat zij een alternatief heeft waarbij het identificatie- en verificatieproces wordt doorlopen door middel van een online (beeld/video) belafspraak."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Tim Hamoen - Releva BV 14 september 2023

De Kifid commissie slaat hier de plank mis. Een vereiste van gebruik van een smart phone sluit een groot aantal mensen uit. Denk aan groepen zoals oudere mensen en beslist geen kleine groep mensen die het gebruik niet kunnen betalen. Het gebruik van een smartphone hoe handig wellicht ook, sluit dus groepen uit en dat lijkt sterk op discriminatie en de selectie van een bepaalde elite. Dat kan niet de bedoeling zijn. Toegang voor bank- & betaalsystemen moet ten allen tijde geborgd blijven voor iedereen

Meer over
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....