Vriendelijkheid breekt financieel dienstverlener op

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2023-0554) De financiële dienstverlener en de consumenten hebben geen schriftelijke overeenkomst met elkaar gesloten waaruit volgt dat de financiële dienstverlener is aan te merken als de assurantietussenpersoon van de consumenten. Uit de stukken van het dossier blijkt echter duidelijk dat de medewerkster van de financiële dienstverlener zich over een langere periode zodanig jegens de man heeft opgesteld dat de man (en daarmee de vrouw) daaruit mocht(en) afleiden dat zij zijn/hun adviseur was. Dit komt voor rekening van de financiële dienstverlener (Aon), óók als de betreffende medewerkster, zoals de Geschillencommissie aanneemt, de man heeft geholpen uit bereidheid een ander te helpen, dus met goede bedoelingen en zonder dat zij de intentie had om dit te doen als de tussenpersoon van de consumenten.

Aon geeft aan dat zijn medewerkster meermaals aan de man heeft uitgelegd dat hij bij haar niet aan het juiste adres was (Aon was de tussenpersoon van de voormalige werkgever van de man). Toch heeft de man telkens contact gezocht met de medewerkster van de financiële dienstverlener. De medewerkster heeft uit vriendelijkheid geholpen en regelmatig de polisvoorwaarden en polisbladen toegestuurd. Die vriendelijkheid breekt Aon op.

Niet gemeld

De man heeft in 2017 aan de medewerkster van de financiële dienstverlener gevraagd wat de wijzigingen van de Privé Kamer-verzekering voor hem betekenen. Daarop heeft de medewerkster laten weten dat het verzekeringsproduct niet wijzigt voor bestaande klanten, maar enkel voor nieuwe klanten. Daarbij heeft zij niet gemeld dat de meerkosten voor loon en behandeling niet langer worden gedekt voor bestaande klanten.

De Geschillencommissie neemt als vaststaand aan dat de consumenten, als zij door de medewerkster van de financiële dienstverlener juist waren ingelicht over de betekenis van de wijziging per 1 januari 2017, de Privé Kamer-verzekering zouden hebben opgezegd. De financiële dienstverlener heeft deze nadrukkelijke stelling van de consumenten onvoldoende betwist. Het voorgaande betekent dat de financiële dienstverlener gehouden is tot vergoeding van de door de consument betaalde premies over de jaren 2017, 2018 en 2019 (in totaal ruim duizend euro).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Robert Huiskamp - HA-groep bv 27 juli 2023

Dit is helaas de huidige maatschappij. Goedheid wordt gestraft, domheid wordt beloond!

Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...