Adviesalerts! Business Support

AdviesAlerts

(Toon Berendsen in VVP 1, 2023) Het is altijd goed om als financieel adviseur naar nieuwe wegen te zoeken. Ook in dit katern Business Support weer een aantal Adviesalerts!.

Verduurzaming, als financieel adviseur heb je daar gewoon aandacht voor te hebben. Eind vorig jaar verschenen er een onderzoekje van Centraal Beheer: “De roep om subsidies voor verduurzaming blijft groot, maar het regelen ervan is volgens velen ‘gedoe’. Daarom gebruikt maar liefst twee derde eigen geld om verduurzaming van de woning te bekostigen. Rond achttien procent maakt daarbij wel gebruik van subsidie. Circa vijftien procent financiert verduurzaming van hun woning via de hypotheek. Dit omvat met name starters die zes procent extra kunnen meefinancieren voor verduurzaming.”

Hier moet je als financieel adviseur dan toch je nut kunnen bewijzen. Maar je hoeft je niet per se te ontwikkelen tot energieadviseur, tenzij je daar nadrukkelijk voor kiest en op kantoor de capaciteit voor vrijmaakt.

De website verbeterjehuis.nl biedt overigens een goed overzicht van verduurzamingsmaatregelen en manieren om deze te bekostigen.

De energiezuinigheid van een woning gaat waarschijnlijk meewegen in de leennormen. Het Nibud pleit ervoor om dit vanaf 2024 door te voeren. Er is nog geen precieze systematiek bepaald. De vraag is wel of de politiek hier haast mee gaat maken, nu de hypotheekrente omhoog is geknald en een woning zeker voor veel starters nóg onbetaalbaarder is geworden.

Actief klantbeheer

Actief klantbeheer staat bij veel kantoren hoog op de agenda, zeker nu de hypotheekmarkt is opgedroogd. Maar hoe pak je het aan? Faster Forward geeft in een whitepaper tien concrete tips: zorg voor een centraal systeem, zorg voor een uniforme werkwijze, registreer alle acties en afspraken, zorg voor een bestendig verdienmodel, houd data actueel, automatiseer signalen en herinneringen, personaliseer communicatie, automatiseer herhalende acties, zorg voor de juiste aanvullende tools, meet evalueer en pas aan.

Automatiseren van acties is cruciaal. Zorg vooral ook dat de gegevens actueel blijven. “Dit kan je doen door bijvoorbeeld iedere drie jaar in contact te komen met de klant”, aldus de whitepaper. Dat klinkt basaal, in een tijd van realtime data. Maar aan realtime data, voor zover ze je als financieel adviseur al kunt verkrijgen, heb je ook weinig zonder context. Bovendien is het wel belangrijk dat de klant af en toe van je hoort als je pretendeert persoonlijk financieel advies te geven.

Kennisdossier echtscheiding

Adfiz heeft eind 2022 het kennisdossier Echtscheiding gepubliceerd. Mede bedoeld om adviseurs te stimuleren onverhoopte relatiebeëindiging mee te nemen in het advies- of onderhoudsgesprek.

Adfiz: “Mensen spreken een stuk makkelijker over onderwerpen waar ze geen grip op hebben, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Financiele adviesgesprekken waar deze onderwerpen ter sprake komen kunnen juist een goede aanleiding zijn om ook relatiebeëindiging te bespreken.

“Gedurende een relatie kan er veel veranderen. Bijvoorbeeld omdat één van de partners minder gaat werken als er kinderen komen. Dit heeft veel financiële gevolgen (verschil inkomen, vermogens- en pensioenopbouw, etcetera). Door dit bespreekbaar te maken tijdens een hypotheekgesprek of bij het opstellen van een financieel plan (op een moment dat er nog ‘geen vuiltje aan de lucht’ is), is het makkelijker om dit onderwerp ook tijdens de onderhoudsfase op de agenda te zetten. Hiervoor hebben we handvatten ontwikkeld.”

Adfiz biedt sowieso een nog altijd groeiend aantal kennisdossiers. Delen daarvan zijn ook toegankelijk voor niet-leden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Doe meer voor minder klanten

Doe meer voor minder klanten

(Adviseur Maurice van den Hemel in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) “Neem minder klanten in beheer zodat je daadwerkelijk al je klanten kent...

Van (re)actief naar generatief

Van (re)actief naar generatief

(Jack Vos, Onesurance, in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel kantoren handelen in de waan van de dag voornamelijk nog reactief. Bij actief klantbeheer...

In goede maar ook in slechte tijden

In goede maar ook in slechte tijden

(Michel Ligtlee, Vereniging Eigen Huis, in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Ruim één jaar geleden hebben diverse marktpartijen het manifest...

Het fundament van de financiële gezondheid van consument en adviseur

Het fundament van de financiële gezondheid van consument en adviseur

(Partner in Kennis ING in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) De woning-en hypothekenmarkt is altijd in beweging. Dan is er niet altijd voldoende tijd...

Leef je klant

Leef je klant

(Partner in Kennis Nh1816 in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Zet een streep door het woord ‘beheer’ en omarm het woord ‘contact’....

Zorgplicht start waar zorgwil tekortschiet

Zorgplicht start waar zorgwil tekortschiet

(Adviseur Chris de Bruin in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) In de ideale wereld van financiële dienstverlening komt zorgplicht niet aan de orde....

“We gaan adviseurs nog beter helpen bij klantbediening”

“We gaan adviseurs nog beter helpen bij klantbediening”

(Partner in Kennis Nationale-Nederlanden in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Nationale-Nederlanden heeft de ambitie de best gewaardeerde intermediaire...

Nieuwe stichting komt met sectorbrede initiatieven voor actief klantbeheer

Nieuwe stichting komt met sectorbrede initiatieven voor actief klantbeheer

Het in 2021 opgestarte branche-initiatief rond ‘actief klantbeheer’ krijgt steeds meer vorm. Onlangs is een speciale stichting opgericht, de Stichting...

Klant heeft nog veel meer te bieden

Klant heeft nog veel meer te bieden

(Rondetafelgesprek VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) De waan van de dag drukt actief klantbeheer wel eens naar de achtergrond. Zeker als klanten in...

Actief klantbeheer collectief stimuleren

Actief klantbeheer collectief stimuleren

(Marieke van Zuien, stichting Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Als het gaat om de invulling van wat in de sector al geruime...