Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Kifid LOGO 2017

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering verlaagt. In 2011 hertrouwt de consument. Uit dit huwelijk wordt een kind geboren. In de jaren daarna sluit de consument via de adviseur onder meer een reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering met gezinsdekking af.

In 2016 komt de consument te overlijden. De verzekerde som van de ORV is op dat moment 34.731 euro. De hypotheekschuld is fors hoger. De weduwe verwijt de adviseur dat deze, wetende dat er de man inmiddels weer een gezin had, haar overleden echtgenoot nooit heeft geadviseerd om het verzekerde bedrag van de ORV te verhogen.

De Geschillencommissie wijst deze klacht af met onder meer de volgende motivering: ‘Naar de regels van Nederlands bewijsrecht is het aan de consument te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de gestelde fout van de adviseur en de volgens de consument geldende schade. Dit betekent dat de consument voldoende concrete feiten en omstandigheden zal moeten stellen en, bij betwisting door de adviseur, zal moeten bewijzen, waaruit kan volgen dat de heer X de overlijdensrisicodekking zou hebben verhoogd wanneer adviseur hem erop had gewezen, dat de bestaande overlijdensrisicoverzekering bij zijn overlijden niet voldoende dekking bood voor de volledige afbetaling van de hypothecaire geldlening’.

In deze klacht komt de Geschillencommissie tot het oordeel dat de nabestaanden onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de man de verzekerde som van zijn ORV zou hebben verhoogd, indien hij hierop door de adviseur gewezen was. Hierop volgt een afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018-124

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Kifid: geen dekking voor gemist woongenot

Kifid: geen dekking voor gemist woongenot

(Geschillencommissie Kifid, bindende uitspraak 2022-0263, consument tegen Anac) Een consument heeft waterschade geleden door een lekkage in de badkamer en heeft...

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid actualiseert per 1 april de reglementen. Volgens Kifid worden ze toegankelijker en begrijpelijker voor gebruikers. Voor de klachten en beroepen die vóór...

Kifid wijst vordering hogere rentevergoeding InterBank af

Kifid wijst vordering hogere rentevergoeding InterBank af

(Kifid-uitspraak GC 2022-0219)  Consumenten stellen zich op het standpunt dat zij recht hebben op een hogere vergoeding dan dat de bank reeds aan hen heeft...

Kifid: klant mag contra-expert onderzoek laten verrichten

Kifid: klant mag contra-expert onderzoek laten verrichten

(Geschillencommissie Kifid uitspraak 2022-0180A). Een klant wordt in de gelegenheid gesteld om een contra-expert onderzoek te laten verrichten naar de schadeoorzaak...

Kifid: fraude bewezen, toch vergoeding schade

Kifid: fraude bewezen, toch vergoeding schade

(Geschillencommissie Kifid uitspraak 2022-0173) De consument, eigenaresse van een Audi A1, is samen met haar partner betrokken geweest bij een nachtelijke botsing...

Kranenburg nieuw lid Geschillencommisie Kifid

Kranenburg nieuw lid Geschillencommisie Kifid

Hendrik-Jan Kranenburg is benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid met veterinaire deskundigheid. Hij vervult de functie als nevenfunctie en is niet werkzaam...

Geschillencommissie Kifid kan verder met beleggingsverzekeringsklachten

Geschillencommissie Kifid kan verder met beleggingsverzekeringsklachten

De Geschillencommissie Kifid kan verder met de behandeling en beoordeling van beleggingsverzekeringsklachten van het type universal life, aldus stelt Kifid na kennisname...

Kifid: klachten over woekerpolissen nemen gestaag af

Kifid: klachten over woekerpolissen nemen gestaag af

In 2021 hebben opnieuw ruim 100 consumenten duidelijkheid gekregen over hun klacht over een beleggingsverzekering. Voor 40 klachten is door bemiddeling een oplossing...

Voorzitter Commissie van Beroep Kifid: wrakingsverzoek kennelijk ongegrond

Voorzitter Commissie van Beroep Kifid: wrakingsverzoek kennelijk ongegrond

Voorzittersbeslissing 2022-0006V (Wraking). De gemachtigde van twee consumenten heeft de leden van de Commissie van Beroep van Kifid gewraakt. Dit omdat de commissie...

Kifid: klacht tegen Koersplan van Aegon afgewezen

Kifid: klacht tegen Koersplan van Aegon afgewezen

(Bindende uitspraak Geschillencommissie Kifid 2021-1070) De Geschillencommissie Kifid wijst klacht van een consument over een Koersplan-beleggingsverzekering af....