Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Kifid LOGO 2017

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering verlaagt. In 2011 hertrouwt de consument. Uit dit huwelijk wordt een kind geboren. In de jaren daarna sluit de consument via de adviseur onder meer een reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering met gezinsdekking af.

In 2016 komt de consument te overlijden. De verzekerde som van de ORV is op dat moment 34.731 euro. De hypotheekschuld is fors hoger. De weduwe verwijt de adviseur dat deze, wetende dat er de man inmiddels weer een gezin had, haar overleden echtgenoot nooit heeft geadviseerd om het verzekerde bedrag van de ORV te verhogen.

De Geschillencommissie wijst deze klacht af met onder meer de volgende motivering: ‘Naar de regels van Nederlands bewijsrecht is het aan de consument te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de gestelde fout van de adviseur en de volgens de consument geldende schade. Dit betekent dat de consument voldoende concrete feiten en omstandigheden zal moeten stellen en, bij betwisting door de adviseur, zal moeten bewijzen, waaruit kan volgen dat de heer X de overlijdensrisicodekking zou hebben verhoogd wanneer adviseur hem erop had gewezen, dat de bestaande overlijdensrisicoverzekering bij zijn overlijden niet voldoende dekking bood voor de volledige afbetaling van de hypothecaire geldlening’.

In deze klacht komt de Geschillencommissie tot het oordeel dat de nabestaanden onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de man de verzekerde som van zijn ORV zou hebben verhoogd, indien hij hierop door de adviseur gewezen was. Hierop volgt een afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018-124

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Kifid: Interbank sluit consumenten ten onrechte uit van compensatieregeling

Kifid: Interbank sluit consumenten ten onrechte uit van compensatieregeling

(Bindende uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0029)  Twee consumenten komen alsnog in aanmerking voor de compensatieregeling van Interbank voor mogelijk...

Kifid: geen contractuele relatie, dan klacht niet behandelbaar

Kifid: geen contractuele relatie, dan klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2021-1104, bindend) De Geschillencommissie Kifid stelt dat Kifid geen klachten kan behandelen als er geen contractuele relatie tot de verzekeraar...

kifid: zorgplicht adviseur kent grenzen

kifid: zorgplicht adviseur kent grenzen

(Kifid-uitspraak GC 2021-1101, bindend) Volgens de Geschillencommissie Kifid reikt de zorgplicht van een adviseur niet zover dat hij alle verzekeringsmogelijkheden...

Kifid verwelkomt twee nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt twee nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2022 Frans van der Ent benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en Niek Strohmaier tot lid van de Geschillencommissie. Zij...

Kifid: vernietigingsvordering verjaard, klacht afgewezen

Kifid: vernietigingsvordering verjaard, klacht afgewezen

(Geschillencommissie Kifid-uitspraak 2021-1021) Een consument vordert een vernietiging van de wijziging van de eindleeftijd van een arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Kifid wijst klacht tegen Aegon Spaarkas af

Kifid wijst klacht tegen Aegon Spaarkas af

(Geschillencommissie Kifid-uitspraak 2021-1019) De consument heeft in 1992 een beleggingsverzekering, een VermogensPlan, afgesloten bij de verzekeraar. De verzekering...

Kifid: botsen regels AVG en antiwitwassen (Wwft)?

Kifid: botsen regels AVG en antiwitwassen (Wwft)?

(Kifid-uitspraak GC 2021-0879) Veel consumenten klagen over de zogenoemde identificatieplicht van financiële instellingen. De Geschillencommissie wijst een...

Kifid: verzekeraar dient kosten expliciet te vermelden

Kifid: verzekeraar dient kosten expliciet te vermelden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0963) Een consument stelt dat ASR Levensverzekering niet aan de informatieverplichting heeft voldaan betreffende een beleggingsverzekering...

Kifid: geen advies, dan ook geen aansprakelijkheid

Kifid: geen advies, dan ook geen aansprakelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0959) Een consument kan volgens de Geschillencommissie Kifid niet aannemelijk maken dat de Van Bruggen Adviesgroep betrokken is geweest...

Kifid: ABN Amro doet terecht beroep op verjaring

Kifid: ABN Amro doet terecht beroep op verjaring

(Kifid-uitspraak 2021-0910) ABN Amro adviseert een klant om de financiering van de verbouwing van een woning via een rekeningcourantkrediet te financieren en niet...