Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Kifid LOGO 2017

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering verlaagt. In 2011 hertrouwt de consument. Uit dit huwelijk wordt een kind geboren. In de jaren daarna sluit de consument via de adviseur onder meer een reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering met gezinsdekking af.

In 2016 komt de consument te overlijden. De verzekerde som van de ORV is op dat moment 34.731 euro. De hypotheekschuld is fors hoger. De weduwe verwijt de adviseur dat deze, wetende dat er de man inmiddels weer een gezin had, haar overleden echtgenoot nooit heeft geadviseerd om het verzekerde bedrag van de ORV te verhogen.

De Geschillencommissie wijst deze klacht af met onder meer de volgende motivering: ‘Naar de regels van Nederlands bewijsrecht is het aan de consument te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de gestelde fout van de adviseur en de volgens de consument geldende schade. Dit betekent dat de consument voldoende concrete feiten en omstandigheden zal moeten stellen en, bij betwisting door de adviseur, zal moeten bewijzen, waaruit kan volgen dat de heer X de overlijdensrisicodekking zou hebben verhoogd wanneer adviseur hem erop had gewezen, dat de bestaande overlijdensrisicoverzekering bij zijn overlijden niet voldoende dekking bood voor de volledige afbetaling van de hypothecaire geldlening’.

In deze klacht komt de Geschillencommissie tot het oordeel dat de nabestaanden onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de man de verzekerde som van zijn ORV zou hebben verhoogd, indien hij hierop door de adviseur gewezen was. Hierop volgt een afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018-124

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0777, bindend) De consument heeft zijn levensverzekering met een garantiekapitaal in 1998 omgezet naar een beleggingsverzekering. Hierdoor...

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt is benoemd als lid van de Geschillencommissie. Hij vervult deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie zijn niet werkzaam...

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0696, bindend) Een consument heeft een klacht ingediend over de registraties in het CKI en gesteld dat de registraties niet proportioneel...

Kifid:  aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

Kifid: aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0684, bindend) Consumenten hebben een klacht ingediend over de registraties in het CKI. De consumenten willen hun hypothecaire geldlening...

Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2022-0679, bindend) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft DeGiro de consument verzocht om het online formulier 'Declaratie herkomst...

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

(Kifid-uitspraak Commissie van Beroep 2022-0006) Consumenten klagen over de door adviseur Vogelaar Advies verstrekte informatie ten tijde van de totstandkoming van...

Kifid: verzekeraar verantwoordelijk voor informatie aan consument

Kifid: verzekeraar verantwoordelijk voor informatie aan consument

(Kifid-uitspraak GC 2022-810 bindend) Verzekeraars mogen er niet op vertrouwen dat adviseurs de informatie uit met de door de verzekeraar ter beschikbaar gestelde...

Kifid: valschade wel gedekt onder reisverzekering

Kifid: valschade wel gedekt onder reisverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483, bindend) Een consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon....

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2022-0438) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis (onderdeel a.s.r.). De consument is volledig arbeidsongeschikt...

Kifid: klachten over dwaling en misleiding door KoersPlan slagen niet

Kifid: klachten over dwaling en misleiding door KoersPlan slagen niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-0349) Een consument heeft in 1994 een beleggingsverzekering, Aegon KoersPlan, afgesloten bij de verzekeraar. De verzekering is in 2009 tot...