Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Kifid LOGO 2017

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering verlaagt. In 2011 hertrouwt de consument. Uit dit huwelijk wordt een kind geboren. In de jaren daarna sluit de consument via de adviseur onder meer een reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering met gezinsdekking af.

In 2016 komt de consument te overlijden. De verzekerde som van de ORV is op dat moment 34.731 euro. De hypotheekschuld is fors hoger. De weduwe verwijt de adviseur dat deze, wetende dat er de man inmiddels weer een gezin had, haar overleden echtgenoot nooit heeft geadviseerd om het verzekerde bedrag van de ORV te verhogen.

De Geschillencommissie wijst deze klacht af met onder meer de volgende motivering: ‘Naar de regels van Nederlands bewijsrecht is het aan de consument te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de gestelde fout van de adviseur en de volgens de consument geldende schade. Dit betekent dat de consument voldoende concrete feiten en omstandigheden zal moeten stellen en, bij betwisting door de adviseur, zal moeten bewijzen, waaruit kan volgen dat de heer X de overlijdensrisicodekking zou hebben verhoogd wanneer adviseur hem erop had gewezen, dat de bestaande overlijdensrisicoverzekering bij zijn overlijden niet voldoende dekking bood voor de volledige afbetaling van de hypothecaire geldlening’.

In deze klacht komt de Geschillencommissie tot het oordeel dat de nabestaanden onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de man de verzekerde som van zijn ORV zou hebben verhoogd, indien hij hierop door de adviseur gewezen was. Hierop volgt een afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018-124

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

Premie-inkomen Leven gestegen in eerste kwartaal

Premie-inkomen Leven gestegen in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 is het premie-inkomen Leven met tien procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging deed zich vooral voor bij eenmalige...

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

De dienstverlening en informatieverstrekking aan klanten van een ‘closedbook’-levensverzekering lijken op dit moment adequaat te gebeuren. Ook bij uitbesteding...

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0389) Bij broker DEGIRO konden minderjarigen (via hun ouders) beleggingsdiensten afnemen. De broker fuseert met een Duitse bank. Enige tijd...

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

(Kifid-uitspraak GC 2023-0379, bindend) De Geschillencommissie Kifid is van oordeel dat verzekeraar Rhion de persoonsgegevens van de consument ten onrechte heeft...

Minder individuele levenpolissen in 2022

Minder individuele levenpolissen in 2022

In 2022 bestond de productie van de individuele levensverzekeringen uit 367.000 polissen. De bijbehorende APE (annualized premium equivalent) bedraagt 0,29 miljard...

Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

(Uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0892) Kifid heeft meerdere klachten ontvangen over het besluit van Triodos om de handel in certificaten Triodos langdurig...