Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Kantoor Kifid

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze termen niet te gebruiken of, wanneer dat echt niet anders kan, extra uitleg te geven. Een term die tot misverstanden kan leiden is ‘verhoogde inschrijving’.

In deze klacht gaat het om een situatie waarbij, in het kader van de hypothecaire geldlening, een hogere hypothecaire geldlening is ingeschreven dan het bedrag dat daadwerkelijk als lening aan de consument ter beschikking is gesteld. Wanneer de consument op enig moment de bank benadert om de hypothecaire geldlening te verhogen, voert de geldverstrekker een inkomenstoets uit en komt tot de conclusie dat het toekennen van de verhoging niet verantwoord is. De consumenten menen dat de verhoogde inschrijving hen ‘recht’ geeft om hun bestaande geldlening te verhogen.

De Geschillencommissie maakt met de volgende overweging de consumenten duidelijk dat dit niet de betekenis is van een verhoogde inschrijving: “Een verhoogde inschrijving brengt niet met zich mee dat de consumenten daarmee ook gegarandeerd hun hypothecaire geldlening kunnen verhogen. Immers zal de bank op het moment van de aanvraag tot de verhoging alsnog een volledige toets moeten uitvoeren op grond van het op dat moment geldende acceptatiebeleid en de (financiële) omstandigheden van dat moment. De commissie volgt de bank in deze toelichting en is van oordeel dat het feit dat er een verhoogde hypothecaire inschrijving was, dit niet met zich meebrengt dat de bank de verhoging derhalve had moeten goedkeuren. – Uitspraak GC 2022-0740

 

Niet voor uitkoop ex-partner?

In 2013 heeft de AFM gepubliceerd dat, in geval van een relatiebreuk en een dreigende gedwongen verkoop van de woning, het onder omstandigheden is toegestaan af te wijken van de reguliere krediettoets.

In 2020 is de relatie tussen de consument en zijn ex-partner geëindigd. De consument kan de hypotheek alleen dragen. De ex-partner wordt uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid ontheven. De consument vraagt vervolgens bij de geldverstrekker een verhoging van zijn hypotheek aan. De geldverstrekker weigert deze verhoging omdat deze niet zou passen binnen de leennormen. De consument is het hiermee niet eens en wijst op het eerdere standpunt van de AFM

De Geschillencommissie wijst de klacht van de consument af met onder meer de volgende overweging: “Daarnaast zien de uitspraken van de AFM met name op de situatie waarbij de achterblijvende partner op basis van een reguliere toets de bestaande hypotheeklasten niet zou kunnen voldoen. Daarvan lijkt in de situatie van de consument geen sprake. Immers gaat het hier om de vraag of de hypothecaire geldlening verhoogd kan worden ten behoeve van de uitkoop van de expartner van de consument. De bestaande hypotheeklasten waren voor de geldverstrekker (uiteindelijk) geen aanleiding om het ontslag uit de hoofdelijkheid niet te verlenen, kennelijk konden die volgens de geldverstrekker door de consument worden voldaan.” – Uitspraak GC 2022-0780

 

Leg vast wanneer overeenkomst van opdracht start

In maart 2020 vragen consumenten om een indicatieve berekening. In december 2020 doet men een bod op een woning. In januari 2021 stelt de adviseur het advies op en bemiddelt bij de totstandkoming van de hypotheek. De vraag ontstaat wat het exacte moment is dat er tussen een consument en een adviseur een overeenkomst van opdracht ontstaat.

Voor een overeenkomst van opdracht is niet vereist dat er sprake is van een schriftelijke overeenkomst. Vaststaat dat er op verschillende momenten en via verschillende kanalen contact is geweest tussen de consumenten en de adviseur. Ook heeft de adviseur een indicatieve berekening gemaakt voor de consumenten.

De Commissie spreekt hierop uit dat de start van de overeenkomst van opdracht het moment is waarop de consument voor het eerst een indicatieve berekening vroeg. 

POWERED BY NVHP

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelt in een dinsdag gepubliceerde uitspraak dat de bank bij registratie van persoonsgegevens niet standaard mag uitgaan van...